+
Tulosta
Etusivu

Opinnäytetyöt

Varhaiskasvatukseen liittyviä opiskelijoiden tekemiä opinnäytetöitä

Vuosi 2015

 • Miia Ahola ja Jonna Närhi
  "Kattokaa, Duudson-Jukka Hyppää". Brändit päiväkodissa
Ahola Närhi Opinnäytetyö (pdf, 0.67 Mt)

Vuosi 2014

 • Anu Ala-Hakkola ja Elina Samppala
  Varhaisksvatuksen resurssierityisopettaja päiväkodin arjessa Seijäjoella
Ala-Hakkola Samppala Opinnäytetyö (pdf, 1.19 Mt)
 • Riikka Sivula ja Mervi Turpeinen: Yhdessä olemme me
  Maahanmuuttajaperheen tukeminen varhaiskasvatuksessa Seinäjoella
Sivula Turpeinen Opinnäytetyö (pdf, 0.57 Mt)
 • Mervi Turpeinen ja Riikka Sivula: Yhdessä olmme me. Opas kasvttajille. Monikulttuurista varhaiskasvatusta Seinäjoella.
Yhdessä olemme me opas (pdf, 6.55 Mt)
 • Marjaana Perälä ja Niina Söderkultalahti: Varhainen puuttuminen.
  Seinäjoen kaupungin varhaiskasvattajien toimintatapoja huolta herättävissä tilanteissa

Perälä Söderkultalahti Opinnäytetyö (pdf, 2.52 Mt)

 • Anniina Hahl: Oppimista yhdessä ikään katsomatta
  Toimintamallin kehittäminen päiväkodin ja vanhusten palvelukeskuksen välille

Hahl Opinnäytetyö (pdf, 1.85 Mt)

 • Marika Tuomi: Vanhempien, lasten ja henkilökunnan näkemyksiä Tikkuvuoren päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tuomi Opinnäytetyö (pdf, 0.39 Mt)

 • Reetta Pellonpää ja Anne Viljanmaa: Purjehtimista arvoajatusten laineilla. Seinäjoen varhaiskasvatuksen asiakasperheiden näkemyksiä päivähoidon arvokkaista asioista.

Pellonpää Viljanmaa Opinnäytetyö (pdf, 0.69 Mt)

 • Mirva Kurunsaari: Kasvattaminen tasa-arvoon ja sukupolisensitiivisyyteen päiväkodissa - kasvattajien näkökulma

Kurunsaari Opinäytetyö (pdf, 0.45 Mt)

 • Sonja Sahimäki ja Saija Soranummi: "Pieni piiri pyörii". Lastentarhaopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä lapsiryhmien muodostamisesta, niiden toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä ja pienryhmätoiminnan merkityksestä päiväkodin arjessa.

Sahimäki Soranummi opinnäytetyö (pdf, 0.78 Mt)

Vuosi 2013

 • Henna Hautamaa: Esikoululaiset kuvakirjakertomuksen rakentajina

Hautamaa Opinnäytetyö (pdf, 1.95 Mt)

 • Anni Mattila: Lastentarhanopettajan valmiudet integroidun lapsen tukemisessa

Mattila Opinnäytetyö (pdf, 0.49 Mt)

 • Saila Kaukola: "Siitä ei saa olla vaiti, jos kyse on lapsen edusta". Varhaiskasvattajien näkökulmia lastensuojeluilmoituksista ja yhteistyöstä lastensuojelun kasssa

Kaukola Opinnäytetyö (pdf, 0.54 Mt)

 • Mira Hakanen ja Jenna Hantula: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia lapsille
  Yhteistyökumppaneiden kokemuksia päiväkodin Ilmaisupainotteisesta taideprojektista

Hakanen, Hantula Opinnäytetyö (pdf, 0.37 Mt)

 • Maarit Leppänen ja Eveliina Malmi:Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus päiväkodissa. Kasvattajien näkemyksiä

Leppänen, Malmi Opinnäytetyö (pdf, 0.42 Mt)

Vuosi 2012

 • Henna Gustafsson ja Anne Tarpio: Päivähoidon kasvattajien tietämys varhaiskasvatuksen periaatteista omahoitajuuden näkökulmasta

Gustafsson, Tarpio Opinnäytetyö (pdf, 0.44 Mt)

 • Miina Alanen: MONIVÄRINEN LAPSUUS Vanhemman näkemys monikulttuurisuudesta päiväkoti-ikäisen lapsensa kautta

Alanen Opinnäytetyö (pdf, 0.24 Mt)

 • Marianna Jussila ja Salla Keisanen: Lapsi kokijana, tekijänä ja leikkijänä. SAPRE-menetelmän vaikutus lasten ruokakäyttäytymiseen päiväkodin kasvattajien ja vanhempien näkökulmasta.

Jussila, Keisanen Opinnäytetyö (pdf, 0.38 Mt)

 • Elina Haasala ja Elisa Lehikoinen: "Mitä nopeemmin me pystytään niinku niihin pieniin kivenmurusiin tavallaan puuttumaan, niin sitä helpompi sen lapsen on olla"
  Seinäjoen päiväkotien työntekijöiden kokemuksia huolen heräämisestä ja huolen puheeksiottamisesta.

Haasala, Lehikoinen Opinnäytetyö (pdf, 0.62 Mt)

 • Petra Rantanen: Maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen kielen oppiminen varhaiskasvatuksessa.

Rantanen Opinnäytetyö (pdf, 1.0 Mt)


Suomi toisena kielenä-opetussuunnitelma Seinäjoen varhaiskassvatuksessa.

S2__liitteineen_opetussuunitelma (pdf, 0.41 Mt)

 • Leena Kaivo-oja: Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Kaivo-oja Opinnäytetyö (pdf, 0.51 Mt)

 • Nanne Ristimäki: Tunnetyöskentelyn menetelmät osaksi päiväkodin arkea.
  Toimintatutkimuksellinen kehittämishanke päiväkodin esikouluikäisille lapsille

Ristimäki Opinnäytetyö (pdf, 1.55 Mt)

 • Lotta Ojala: "Leikiks mun kans?"
  Lasten sosiaalinen kehitys päiväkodissa tapahtuvan leikin kautta

Ojala Opinnäytetyö (pdf, 0.43 Mt)

Vuosi 2011

 • Salla Sankari: Asiakastyytyväisyys päiväkotilasten ruokapalvelussa

Sankari Opinnäytetyö (pdf, 0.56 Mt)

 • Essi Kalaja ja Mervi Tikkala: Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Kalaja, Tikkala Opinnäytetyö (pdf, 0.35 Mt)


Vuosi 2010

 • Saara Järvinen ja Liisa Mäkinen: Lapselle tärkeitä asioita päiväkodissa

Järvinen, Mäkinen Opinnäytetyö (pdf, 2.37 Mt)Seinäjoen kaupunki
Varhaiskasvatus
Koulukatu 20 B
60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2175
paivahoitoseinajoki.fi