+
Tulosta
Etusivu

Opinnäytetyöt

Vuosi 2019


Anette Lehtonen, Yhteisöllisyys varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa Pro gradu Lehtonen Anette (pdf, 1.03 Mt)

Jennina Ojala ja Veera Ronkainen, Iloa perheliikunnasta Opinnäytetyö Ojala ja Ronkainen (pdf, 0.81 Mt)

Minttu-Emilia Harju ja Henna Koivuniemi, Englannin kielirikasteisuus varhaiskasvatuksessa Opinnäytetyö Harju ja Koivuniemi (pdf, 0.54 Mt)

Saana Lassila ja Maria Saarijärvi, Liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa Opinnäytetyö Lassila ja Saarijärvi (pdf, 1.01 Mt)

Anne Tarpio, Palaute päiväkodinjohtajien kokemana
Pro Gradu Tarpio (pdf, 0.68 Mt)
Sari Mäki ja Jonna Syrjälä, Päiväkodinopettajien näkemyksiä huono-osaisuudesta ja sen tunnistamisestaOpinnäytetyö Mäki ja Syrjälä (pdf, 0.44 Mt)
Heidi Ojala, Lasten ja kasvattajien ajatuksia metsätoiminnasta ja sen kehittämisestä
Opinnäytetyö Heidi Ojala (pdf, 1.6 Mt)
Jenni Perkiö, Päiväkotilasten ruokailutottumusten vertailu Seinäjoella - toteutuvatko ravitsemussuositukset?
Opinnäytetyö Jenni Perkiö (pdf, 1.93 Mt)
Annabel Rosental ja Joanna Vikman, 2-5 vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen havannointilomake Seinäjoen kaupungin varhaiskasvattajille
Opinnäytetyö Rosental ja Vikman (pdf, 1.4 Mt)
Anita Kruuti, " Mä oon ainakin hyvin ylpeä niinku hoitajan roolista ja hoitajan ammatista", lastenhoitajien kokemuksia ja ajatuksia työstään varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyö Kruuti (pdf, 1.17 Mt)
Satu Kauppi ja Roosa Mäkipää, Alle kolmevuotiaan lapsen osallisuuden toteutuminen varhaiskasvatuksessa kasvattajien näkökulmasta
Opinnäytetyö Kauppi ja Mäkipää (pdf, 1.15 Mt)

Vuosi 2018

Jenniina Hietala ja Essi Lahti, Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavan lapsen tukeminen varhaiskasvatuksen arjessa
Opinnäytetyö Hietala ja Lahti (pdf, 0.65 Mt)Opas Hietala ja Lahti (pdf, 1.31 Mt)
Taru Ventä, Seinäjoen kaupungin tiedottamiskäytäntö varhaiskasvatuksessa kasvattajien ja vanhempien näkökulmasta
Opinnäytetyö Ventä (pdf, 0.53 Mt)

Vuosi 2017

Maarit Kankaisto ja Mirvan Nieminen, Musiikkikasvatus osana varhaiskasvatusta
Opinnäytetyö Kankaisto ja Nieminen (pdf, 0.78 Mt)

Bertta Koivisto ja Hanna Parkkali, Liikuntakasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa
Opinnäytetyö Koivisto ja Parkkali (pdf, 0.96 Mt)

Anneli Rentola, Osaamisen uudet haasteet varhaiskasvatuksessa

Pro gradu -tutkielma Anneli Rentola (pdf, 0.52 Mt)

Victoria Saari, Kiusaaminen 3-5 vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä lastentarhanopettajien ja lasten vanhempien näkökulmasta

Kandidaatintutkielma Saari (pdf, 0.9 Mt)

Liisa Laukkonen, Yö päiväkodissa

Opinnäytetyö Liisa Laukkonen (pdf, 0.61 Mt)

Anna Mullo, Päiväkodit tukemassa lasten sosiaalisia taitoja ja sosiaalista kehitystä

Opinnäytetyö Anna Mullo (pdf, 0.44 Mt)Vuosi 2016

 • Emmi Leppänen ja Sonja Penttilä, Kouluvalmiuden ja temperamentin välinen yhteys vanhemman arvioimana

Pro gradu -tutkielma Emmi Leppänen ja Sonja Penttilä (pdf, 0.64 Mt)

 • Niina Ujanen ja Sanna Väljä, Alle kouluikäisen lapsen ruutuaika ja fyysinen aktiivisuus

Opinnäytetyö Niina Ujanen ja Sanna Väljä (pdf, 0.97 Mt)


 • Anssi Kosonen ja Omar Zouiter: Tiski-Jukka ja Pleku-Peku, Osallistavan lasten minimusikaalin suunnittelu ja toteutus

Opinnäytetyö Anssi Kosonen ja Omar Zouiter (pdf, 16.47 Mt)

 • Tiina Neste ja Janniina Ämmälä: Eroperheiden huomioiminen ja tukeminen Seinäjoen kaupungin päiväkodeissa

Opinnäytetyö Neste ja Ämmälä (pdf, 1.05 Mt)


 • Merja Kattelus: Päiväkotiryhmästä yhteisöksi

Opinnäytetyö Merja Kattelus (pdf, 0.56 Mt)

 • Sannamari Harju: Lapsi alkoholiongelmaisessa perheessä

Opinnäytetyö Sannamari Harju (pdf, 1.5 Mt)


 • Anne Tarpio: Kasvatuskumppanuus leikkitoiminnassa varhaiskasvattajan silmin

Opinnäytetyö Anne Tarpio (pdf, 0.5 Mt)


 • Kaisa Holttinen ja Sanna-Kaisa Hunnakko: Vanhemmuus ja sen tukeminen päivähoidossa

Opinnäytetyö Holttinen Hunnakko (pdf, 2.6 Mt)


 • Heini Isoherranen: Avoimet varhaiskasvatuspalvelut työntekijöiden näkökulmasta

Opinnäytetyö Heini Isoherranen (pdf, 0.71 Mt)

 • Marika Hällbacka ja Jenni Korpela: Musiikkikasvatuksen kehittäminen päiväkodissa sekä Opas – Vinkkejä helpoille musiikkihetkille

Opinnäytetyö Hällbacka Korpela (pdf, 0.72 Mt)

Opas – Vinkkejä helpoille musiikkihetkille (pdf, 1.37 Mt)

 • Satu Kurunmäki: Lisää liikettä varhaiskasvatukseen

Opinnäytetyö Kurunmäki (pdf, 0.95 Mt)

 • Helena Hemminki ja Suvi Virtanen: Varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelujen henkilöstön erityisruokavaliotietämys

Opinnäytetyö Hemminki Virtanen (pdf, 0.69 Mt)

 • Petra Hautanen: Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen pienryhmätoiminnan avulla

Opinnäytetyö Hautanen (pdf, 0.43 Mt)

Vuosi 2015

 • Sanna Karhumäki: Miten koulutus vaikuttaa moniammatillisessa yhteistyössä? Päiväkodin henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia työnjaosta päiväkodissa.

Kandidaatintutkielma Karhumäki (pdf, 0.59 Mt)

 • Outi Kotoneva: Sadut varhaiskasvatuksen tukena

Kotoneva Opinnäytetyö (pdf, 0.66 Mt)

 • Tua Niemelä:Dialoginen vertaistuki lähijohtajuudessa

Niemelä Gradu (pdf, 0.67 Mt)

 • Sanna-Maria Pihlajamäki: Pienryhmätoiminnan hyödyt ja hasteet päiväkodin henkilökunnan näkökulmasta.

Pihlajamäki Opinnäytetyö (pdf, 0.34 Mt)

 • Riika Eloranta: Musiikki välineenä varhaiskasvatusikäisten tunnekasvatuksessa

Eloranta Opinnäytetyö (pdf, 0.74 Mt)

 • Simo Koivisto-Rajala: Sukupolvi kulttuurina ja identiteettinä

Koivisto-Rajala Gradu (pdf, 1.63 Mt)

 • Eeva-Maija Mäkinen
  Fyysinen varhaiskasvatusympäristö 5-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukena

Eeva-Maija Mäkinen Opinnäytetyö (pdf, 0.52 Mt)

 • Miia Ahola ja Jonna Närhi
  "Kattokaa, Duudson-Jukka Hyppää". Brändit päiväkodissa

Ahola Närhi Opinnäytetyö (pdf, 0.67 Mt)

Vuosi 2014

 • Tiia Paananen: Kiusaaminen päiväkodissa. Ehkäiseminen ja puuttuminen

Paananen Opinnäytetyö (pdf, 0.6 Mt)

 • Anu Ala-Hakkola ja Elina Samppala
  Varhaisksvatuksen resurssierityisopettaja päiväkodin arjessa Seijäjoella

Ala-Hakkola Samppala Opinnäytetyö (pdf, 1.19 Mt)

 • Riikka Sivula ja Mervi Turpeinen: Yhdessä olemme me
  Maahanmuuttajaperheen tukeminen varhaiskasvatuksessa Seinäjoella

Sivula Turpeinen Opinnäytetyö (pdf, 0.57 Mt)

 • Mervi Turpeinen ja Riikka Sivula: Yhdessä olmme me. Opas kasvttajille. Monikulttuurista varhaiskasvatusta Seinäjoella.

Yhdessä olemme me opas (pdf, 6.55 Mt)

 • Marjaana Perälä ja Niina Söderkultalahti: Varhainen puuttuminen.
  Seinäjoen kaupungin varhaiskasvattajien toimintatapoja huolta herättävissä tilanteissa

Perälä Söderkultalahti Opinnäytetyö (pdf, 2.52 Mt)

 • Anniina Hahl: Oppimista yhdessä ikään katsomatta
  Toimintamallin kehittäminen päiväkodin ja vanhusten palvelukeskuksen välille

Hahl Opinnäytetyö (pdf, 1.85 Mt)

 • Marika Tuomi: Vanhempien, lasten ja henkilökunnan näkemyksiä Tikkuvuoren päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tuomi Opinnäytetyö (pdf, 0.39 Mt)

 • Reetta Pellonpää ja Anne Viljanmaa: Purjehtimista arvoajatusten laineilla. Seinäjoen varhaiskasvatuksen asiakasperheiden näkemyksiä päivähoidon arvokkaista asioista.

Pellonpää Viljanmaa Opinnäytetyö (pdf, 0.69 Mt)

 • Mirva Kurunsaari: Kasvattaminen tasa-arvoon ja sukupolisensitiivisyyteen päiväkodissa - kasvattajien näkökulma

Kurunsaari Opinäytetyö (pdf, 0.45 Mt)

 • Sonja Sahimäki ja Saija Soranummi: "Pieni piiri pyörii". Lastentarhaopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä lapsiryhmien muodostamisesta, niiden toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä ja pienryhmätoiminnan merkityksestä päiväkodin arjessa.

Sahimäki Soranummi opinnäytetyö (pdf, 0.78 Mt)

Vuosi 2013

 • Henna Hautamaa: Esikoululaiset kuvakirjakertomuksen rakentajina

Hautamaa Opinnäytetyö (pdf, 1.95 Mt)

 • Anni Mattila: Lastentarhanopettajan valmiudet integroidun lapsen tukemisessa

Mattila Opinnäytetyö (pdf, 0.49 Mt)

 • Saila Kaukola: "Siitä ei saa olla vaiti, jos kyse on lapsen edusta". Varhaiskasvattajien näkökulmia lastensuojeluilmoituksista ja yhteistyöstä lastensuojelun kasssa

Kaukola Opinnäytetyö (pdf, 0.54 Mt)

 • Mira Hakanen ja Jenna Hantula: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia lapsille
  Yhteistyökumppaneiden kokemuksia päiväkodin Ilmaisupainotteisesta taideprojektista

Hakanen, Hantula Opinnäytetyö (pdf, 0.37 Mt)

 • Maarit Leppänen ja Eveliina Malmi:Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus päiväkodissa. Kasvattajien näkemyksiä

Leppänen, Malmi Opinnäytetyö (pdf, 0.42 Mt)

Vuosi 2012

 • Henna Gustafsson ja Anne Tarpio: Päivähoidon kasvattajien tietämys varhaiskasvatuksen periaatteista omahoitajuuden näkökulmasta

Gustafsson, Tarpio Opinnäytetyö (pdf, 0.44 Mt)

 • Miina Alanen: MONIVÄRINEN LAPSUUS Vanhemman näkemys monikulttuurisuudesta päiväkoti-ikäisen lapsensa kautta

Alanen Opinnäytetyö (pdf, 0.24 Mt)

 • Marianna Jussila ja Salla Keisanen: Lapsi kokijana, tekijänä ja leikkijänä. SAPRE-menetelmän vaikutus lasten ruokakäyttäytymiseen päiväkodin kasvattajien ja vanhempien näkökulmasta.

Jussila, Keisanen Opinnäytetyö (pdf, 0.38 Mt)

 • Elina Haasala ja Elisa Lehikoinen: "Mitä nopeemmin me pystytään niinku niihin pieniin kivenmurusiin tavallaan puuttumaan, niin sitä helpompi sen lapsen on olla"
  Seinäjoen päiväkotien työntekijöiden kokemuksia huolen heräämisestä ja huolen puheeksiottamisesta.

Haasala, Lehikoinen Opinnäytetyö (pdf, 0.62 Mt)

 • Petra Rantanen: Maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen kielen oppiminen varhaiskasvatuksessa.

Rantanen Opinnäytetyö (pdf, 1.0 Mt)


Suomi toisena kielenä-opetussuunnitelma Seinäjoen varhaiskassvatuksessa.

S2__liitteineen_opetussuunitelma (pdf, 0.41 Mt)

 • Leena Kaivo-oja: Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Kaivo-oja Opinnäytetyö (pdf, 0.51 Mt)

 • Nanne Ristimäki: Tunnetyöskentelyn menetelmät osaksi päiväkodin arkea.
  Toimintatutkimuksellinen kehittämishanke päiväkodin esikouluikäisille lapsille

Ristimäki Opinnäytetyö (pdf, 1.55 Mt)

 • Lotta Ojala: "Leikiks mun kans?"
  Lasten sosiaalinen kehitys päiväkodissa tapahtuvan leikin kautta

Ojala Opinnäytetyö (pdf, 0.43 Mt)Seinäjoen kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 215
60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)
varhaiskasvatusseinajoki.fi

Seuraa meitä twitterissä SJKvarhkasvatus