+
Tulosta
Etusivu

Lapsiryhmät

Keski-Nurmon päiväkodissa toimimme päivittäin pienryhmissä, joissa aikuisen sensitiivisen läsnäolon myötä jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Kaikissa ryhmissä on tärkeää lapsen osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kaiken toiminnan perustana on lapsilähtöisyys, lasten mielenkiinnonkohteiden näkyminen toiminnassa sekä lapsen oma innostus ja halu oppia uutta.


Pikkunutut 1-3-vuotiaat
Pikkunuttujen päivät koostuvat leikistä ja perustaitojen (ruokailu, pukeminen / riisuminen, wc-käynnit) opettelusta kolmessa pienryhmässä. Kannustamme omatoimisuuteen ja iloitsemme yhdessä päivän onnistumisista. Aikuisen läsnäolo ja lämmin syli tuovat turvaa lapsen hoitopäivään. Kielenkehityksen tukemiseen käytämme mm. Halinalle-ohjelmaa. Pikkunuttujen tiimissä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

p. 044 754 1784, pikkunutut.keski-nurmoseinajoki.fi

Touhutöppöset 3-4-vuotiaat
Touhutöppösten tärkeät asiat ovat leikki ja leikkitaidot, ryhmässä toimiminen sekä toisten lasten ja aikuisten huomioiminen ja arvostaminen. Toimimme päivittäin kolmessa pienryhmässä, jolloin jokainen lapsi tulee parhaiten kohdatuksi ja kuulluksi. Ohjaamme ja kannustamme lasta arkipäivän tilanteissa ja iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista. Painotamme toiminnassa positiivista pedagogiikkaa. Ryhmän lasten mielenkiinnon kohteet sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen luovat toimintamme perustan. Tiimissämme on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

p. 044 418 1685, touhutopposet.keski-nurmoseinajoki.fi

Rallirasat 5-6-vuotiaat, esiopetus
Rallirasoilla on sekä esiopetusikäisiä (Eskarit) ja 5-vuotiaita (Viskarit). Eskareiden toiminnan painopisteenä ovat kouluvalmiuksien harjaannuttaminen. Opetusmateriaaleina toimivat Seikkailujen eskari -opetuskirja sekä erilaiset oppimispelit tabletilla. Ryhmässä opettelemme omista tavaroista ja asioista huolehtimista sekä omatoimisuutta. Lisäksi ikätasoisesti harjoittelemme sosiaalisia-, kielellisiä-, matemaattisia-, motorisia- ja tunnetaitoja. Halu ja kiinnostustus oppia uusia asioita kasvavat yhdessä ikätovereiden kanssa. Rallirasojen tiimissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja avustaja.

p. 044 418 1850, rallirasat.keski-nurmoseinajoki.fi

Heinähatut 5-6-vuotiaat, esiopetus
Heinähatuilla on sekä esiopetusikäisiä (Eskarit) ja 5-vuotiaita (Viskarit). Eskareiden toiminnan painopisteenä ovat kouluvalmiuksien harjaannuttaminen. Opetusmateriaaleina toimivat Seikkailujen eskari -opetuskirja sekä erilaiset oppimispelit tabletilla. Ryhmässä opettelemme omista tavaroista ja asioista huolehtimista sekä omatoimisuutta. Lisäksi ikätasoisesti harjoittelemme sosiaalisia-, kielellisiä-, matemaattisia-, motorisia- ja tunnetaitoja. Halu ja kiinnostustus oppia uusia asioita kasvavat yhdessä ikätovereiden kanssa. Heinähattujen tiimissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja avustaja.

p. 044 754 1601, heinahatut.keski-nurmoseinajoki.fi
Keski-Nurmon päiväkoti

Jöllöntie 29

60640 Isokoski

Keski-Nurmon ja Rekitien päiväkotien johtaja Kaija Reinilä

p. 044 470 0206