+
Tulosta
Etusivu

Ilmaisupainotteinen taideprojekti

Ylisen päiväkodissa on aloitettu syksyllä 2008 Ilmaisupainotteinen taideprojekti, jonka tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia taiteen ja kulttuurin menetelmin. Syksyllä 2013 taiteesta ja kulttuurista on tullut pysyvä osa päiväkotimme toimintaa. Päiväkotimme on ollut virallisesti siitä alkaen ensimmäinen taide- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa. Syksystä 2015 alkaen Ylisen ja Yrityksen päiväkodit yhdistyvät. Taide- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti saa nimekseen Ylinen-Yritys. Päiväkodit toimivat kahdessa eri yksikössä, mutta lähellä toisiaan.

Tavoitteenamme on, että lapsi oppii tuntemaan ja luottamaan itseensä realistisesti. Tärkeää on myös se, että lapsi uskaltaa arkielämässä ilmaista omia ajatuksiaan sekä tunteitaan, kokee vuorovaikutustaitonsa riittäviksi ja saa tukea sosiaalisiin suhteisiinsa. Käytännön arjessa tuemme lapsen itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja, ilmaisua ja kielellistä kehitystä draaman, musiikin, tanssin ja liikkeen, sanataiteen sekä visuaalisten taiteiden menetelmin. Projektissamme tekeminen, prosessi, on tärkeämpää kuin tuotos. Painotamme pienryhmätyöskentelyä ja toimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen. Taiteellisen toiminnan tarkoituksena on etsiä, kehittää ja tutkia luovalla prosessilla yhteistyöverkoston kanssa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Projektimme yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Seinäjoen kaupunginteatteri, kaupunginkirjasto- maakuntakirjasto, taidehalli, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon linja. Vanhempaintoimikunta on myös aktiivisesti mukana. Olemme järjestäneet vanhempaintoimikunnan kanssa päiväkodillamme puuhailtapäiviä, jolloin olemme yhdessä perheiden ja henkilökunnan kanssa tehneet esimerkiksi näytöksiin lavasteita ja rooliasuja. Tavoitteenamme on kehittää uusia yhteistyömuotoja vanhempien kanssa tukeaksemme arjen toiminnallista kasvatuskumppanuutta. Tärkeää on antaa lapselle kokemuksia aikuisten välisestä yhteistyöstä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä tekeminen ja yhteisvastuullisuus kuuluvat oppimis- ja kokemiskäsitykseemme.