+
Tulosta
Etusivu

Arviointi varhaiskasvatuksessa

13.12.2019, klo 7:55

Seinäjoen kaupunki arvioi ja kehittää säännöllisesti varhaiskasvatuksen laatua. Arviointia toteutetaan varhaiskasvatuksen yksiköissä, järjestäjien tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Arvioinnin säädöspohjaiset tarkoitukset korostavat lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Tammikuussa 2020 otamme käyttöön sähköisen Reunamo Education Research’n Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa –arviointimenetelmän koskien kaikkea varhaiskasvatusta Seinäjoen kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Kehittävän palautteen avulla voidaan selvittää, mitä lapsen arjessa tapahtuu varhaiskasvatuksessa ja mitkä tekijät ylläpitävät varhaiskasvatuksen laatua.

Aineistoa kerätään usealla eri menetelmällä. Keräämme tietoa lasten arkitoiminnasta varhaiskasvatuksessa havainnoimalla lapsia. Henkilöstön arviot ryhmän oppimisympäristöstä ja johtajien arviot varhaiskasvatusyksiköstä tuovat esiin arjen kokemusten ja kasvatustoiminnan yhteyksiä.

Tutkittavat lapsiryhmät ja lapset valitaan satunnaisotannalla. Tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Lasten tai heidän perheidensä tunnistetietoja ei voida jälkeenpäin yhdistää tiettyyn henkilöön. Tutkimukseen osallistuminen on lapsille ja heidän huoltajilleen vapaaehtoista. Lisätietoa lähetetään niille perheille, joiden lapset ovat tutkimukseen osallistuvissa ryhmissä.


Tietoa menetelmästä video:

https://www.reunamoedu.fi/kehittava-palaute/tietoa-menetelmasta/

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

https://www.reunamoedu.fi/vanhemmille/


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja