+
Tulosta
Etusivu

Opetuksen tukena

Koulua ja oppilasta auttavat ryhmät ja henkilöt

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat vakinaisesti rehtori, opo, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä luokanvalvojat.

Oppilashuoltoryhmä käsittelee kaikenlaisia oppilasta ja koulua koskevia ongelmia ja pyrkii osaltaan edistämään koulun työrauhaa ja miellyttävää opiskeluympäristöä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu ennaltamäärättynä aikana noin kaksi kertaa lukukaudessa/vuosiluokka.

Psykologipalvelut

Ylistaron yläasteella ja lukiossa toimii Seinäjoen terveyskeskuksen psykologi Sirkka Autio. Psykologin tehtävänä on monipuolinen nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Psykologin vastaanotolle ohjataan nuoria perheineen oppilashuoltoryhmän kautta, kouluterveydenhuollosta ja opetushenkilöstön kautta tai vanhemmat voivat itse olla suoraan yhteydessä nuoren asiassa. Sirkka Autiolla on vastaanotto Ylistaron koulukeskuksen tiloissa maanantai-aamupäivisin.

Yhteystiedot

Koulupsykologi Päivi Oja-Kaukola
044 4181 214
paivi.oja-kaukola@seinajoki.fi

Käyntiosoite Seinäjoella:

Pilari/ Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
psykologi Päivi Oja-Kaukola
Keskuskatu 32 K / 3 krs
60100 Seinäjoki

Koulukuraattori

Pia Sainio, puh. 040 560 5233
Koulukuraattori pyrkii omalta osaltaan tukemaan oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin kuuluvissa asioissa. Samalla pyritään ehkäisemään ja lievittämään koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin. mm koulutyöhön, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Opettaja

Jos oppilaalla on ongelmia jonkin oppiaineen tai opetusryhmän kanssa, hänen on parasta kääntyä kyseisen opettajan puoleen. Opettajan kanssa voi myös neuvotella tukiopetuksesta. Oppilaan oma-aloitteisuus nopeuttaa ongelman havaitsemista.

Tukiopetusta annetaan oppilaalle joko sairaudesta tai muusta syystä johtuvien tilapäisten oppimisvaikeuksien poistamiseksi. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä yhtä hyvin opettaja kuin oppilaskin.

Luokanvalvoja

Jos oppilaalla on ongelmia kotona tai koulussa yleensä, hänen apunaan on luokanvalvoja, joka auttaa itse tai neuvoo oikean auttajan luo. Luokanvalvoja on selvillä luokkansa tapahtumista yleisemmin kuin jonkin oppiaineen opettaja.

Erityisopettaja

Erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä aineenopettajan kanssa oppilaan oppimiseen liittyvissä asioissa. Tukiopetusta antaa pääsääntöisesti aineenopettaja. Tarpeenvaatiessa oppilas ohjataan erityisopetukseen.

KIVA koulu- hanke

Koulumme osallistuu KIVA koulu- hankkeeseen. http://www.kivakoulu.fi/Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi