+
Tulosta
Etusivu

Opetuksen tukena

Koulua ja oppilasta auttavat ryhmät ja henkilöt

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat vakinaisesti rehtori, opo, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä luokanvalvojat.

Oppilashuoltoryhmä käsittelee kaikenlaisia oppilasta ja koulua koskevia ongelmia ja pyrkii osaltaan edistämään koulun työrauhaa ja miellyttävää opiskeluympäristöä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu ennaltamäärättynä aikana noin kaksi kertaa lukukaudessa/vuosiluokka.

Psykologipalvelut

Ylistaron yläasteella ja lukiossa toimii koulupsykologi Päivi Oja-Kaukola. Psykologin tehtävänä on monipuolinen nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Psykologin vastaanotolle ohjataan nuoria perheineen oppilashuoltoryhmän kautta, kouluterveydenhuollosta ja opetushenkilöstön kautta tai vanhemmat voivat itse olla suoraan yhteydessä nuoren asiassa. Päivi Oja-Kaukolan vastaanotto Tietokoulun alakerrassa ajanvarauksella 044 4181214


Yhteystiedot

Koulupsykologi Päivi Oja-Kaukola
044 4181 214
paivi.oja-kaukola@seinajoki.fi

Käyntiosoite Seinäjoella:

Pilari/ Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
psykologi Päivi Oja-Kaukola
Keskuskatu 32 K / 3 krs
60100 Seinäjoki

Koulukuraattori

Essi Pukkinen-Hakola, puh. 040 560 5233
Koulukuraattori pyrkii omalta osaltaan tukemaan oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin kuuluvissa asioissa. Samalla pyritään ehkäisemään ja lievittämään koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin. mm koulutyöhön, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Opettaja

Jos oppilaalla on ongelmia jonkin oppiaineen tai opetusryhmän kanssa, hänen on parasta kääntyä kyseisen opettajan puoleen. Opettajan kanssa voi myös neuvotella tukiopetuksesta. Oppilaan oma-aloitteisuus nopeuttaa ongelman havaitsemista.

Tukiopetusta annetaan oppilaalle joko sairaudesta tai muusta syystä johtuvien tilapäisten oppimisvaikeuksien poistamiseksi. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä yhtä hyvin opettaja kuin oppilaskin.

Luokanohjaaja

Jos oppilaalla on ongelmia kotona tai koulussa yleensä, hänen apunaan on luokanohjaaja, joka auttaa itse tai neuvoo oikean auttajan luo. Luokanohjaaja on selvillä luokkansa tapahtumista yleisemmin kuin jonkin oppiaineen opettaja.

Erityisopettaja

Erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä aineenopettajan kanssa oppilaan oppimiseen liittyvissä asioissa. Tukiopetusta antaa pääsääntöisesti aineenopettaja. Tarpeenvaatiessa oppilas ohjataan erityisopetukseen.

Yhdessä yhteistyöllä

Ylistaron yläkoulussa noudatetaan Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä- toimintamallia oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Koulussamme toimii tätä tehtävää varten Yhdessä yhteistyöllä- tiimi, jonka jäseninä on vuosittain valittavat opettajaedustajat.
YY-tiimin tehtävät:
• Ennaltaehkäistä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää.
• Toimia akuuteissa tilanteissa.
• Seurata mahdollisia väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapauksia. Näistä tehdään myös jälkiseuranta.
• Tiedottaa henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia kiusaamisenvastaisesta toiminnasta.
• Lisätä oppilaiden hyvinvointia ja Meidän hyvää fiilistä koulussa.

YY-tiimin toiminta:
• YY-tiimi kokoontuu tarvittaessa.
• Henkilökunnalta, huoltajilta ja oppilailta tulleen kiusaamiseen liittyvän yhteydenoton jälkeen YY-tiimi kokoontuu ja kuulee kaikkia osapuolia ensin erikseen ja sitten yhdessä.
• Huoltajia tiedotetaan asiasta kirjallisesti.
• Asetetaan seurantajakso esim. kaksi viikkoa, jona aikana tarkkaillaan, onko tilanne muuttunut.
• Kahden viikon kuluttua tiimi kokoontuu uudelleen ja tarkistaa osapuolilta onko tilanne korjaantunut. Jos tilanne on korjaantunut asia raukeaa. Jos tilanne on edelleen jatkunut samankaltaisena osapuolten huoltajat ja osapuolet kutsutaan neuvotteluun ja mietitään keinoja asian ratkaisemiseksi yhdessä. Tämän jälkeen myös uusi kahden viikon seuranta-aika. Jos tilanne on edelleen ratkaisematta, tiimi kääntyy monialaisten asiantuntijoiden puoleen.

Huom! Yhdessä yhteistyöllä- tiimin toiminnan lisäksi koulussamme noudatetaan myös koulukohtaisia järjestyssääntöjä.

Yhdessä yhteistyöllä- toimintamallin yksityiskohtainen kuvaus löytyy osoitteesta https://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/yhdessayhteistyolla-toimintamalli.html


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki