+
Tulosta
Etusivu

Terveyspalvelut

Terveydenhoitaja

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma - pe 11.00 – 12.15, jolloin terveydenhoitaja on varmimmin tavattavissa. Äkilliset sairastapaukset sekä koulutapaturmat hoidetaan välittömästi.

Äkillisissä sairastapauksissa, esim. korvasärky, silmätulehdus tai vapaa-ajan tapaturmat, varataan päivystysaika terveyskeskuksesta.

Mikäli oppilas tarvitsee lääkitystä koulupäivän aikana, on hyvä varata reppuun mukaan oma lääke (esim. migreeni- tai allergialääke).

Kouluterveydenhoitaja:
p. 06-4255236

ma-ti

Jenna Vahosalmi, jenna.vahosalmi@seinajoki.fi

ke-pe

Jenni Favorin-Hoisko, jenni.favorin-hoisko@seinajoki.fi
Kuraattori

Koulukuraattori pyrkii havaitsemaan ja ehkäisemään oppilaan koulunkäyntiä vaikeuttavia sosiaalisia ongelmia. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. koulutyöhön, ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori:Juha Jutila (31.8.2020 asti)

Tuija Vaissalo (virkavapaalla)

p. 06 416 2349, 044 754 1739

j
uha.jutila@seinajoki.fi


Psykologi

Jenna Talasmäki
p. 06 416 2069, 044 754 1832

jenna.talasmaki@seinajoki.fi

Seinäjoen kaupunki
Terveyskeskus / Psykologi- ja perheneuvontapalvelut
Pilari, Keskuskatu 32 K

Psykologiin voi ottaa yhteyttä nuori itse, vanhemmat tai voit sopia yhteydenotosta esimerkiksi opettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.
Ota yhteyttä, kun haluat keskustella esim.
•Mieltä painavista ja koulunkäyntiä haittaavista asioista
•Oppimiseen liittyvistä pulmista
•Kouluväsymykseen, stressiin tai jännittämiseen liittyvistä asioista
•Perhe- tai ihmissuhdepulmista

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat vakinaisesti rehtori pj., apulaisrehtori, oppilaanohjauksen lehtorit, erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi ryhmä kutsuu ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa.

Oppilashuoltoryhmä käsittelee kaikenlaisia oppilasta ja koulua koskevia ongelmia ja pyrkii osaltaan edistämään koulun työrauhaa ja miellyttävää opiskeluympäristöä.


Kriisitoiminta

Osa oppilashuoltoryhmän jäsenistä muodostaa rehtorin johdolla toimivan kriisiryhmän, joka suunnittelee lohduttavat ja auttavat toimenpiteet kriisitilanteen mukaan. Ryhmään voivat ottaa yhteyttä niin oppilaiden huoltajat, oppilaat kuin opettajatkin. Yhteydenotto onnistuu parhaiten rehtorin kautta.

Toimintaohje Virustaudit (docx, 0.01 Mt)

Seinäjoen Yhteiskoulu

Tuomikatu 6

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2340

seinajoen.yhteiskouluseinajoki.fi
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi