+
Tulosta
Etusivu

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaajina Seinäjoen Yhteiskoulussa toimivat:

Heidi Joensuu

p. 06 416 2344 , 044 754 1694

heidi.joensuuseinajoki.fi

Ohjausryhmät lukuvuonna 2019-2020:

7C, 7D, 7G, 7H

8A, 8D, 8G, 8H

9C, 9D, 9G, 9H


Raimo Sysilampi

p. 06 416 2413, 044 754 1623

raimo.sysilampiseinajoki.fi

Ohjausryhmät lukuvuonna 2019-2020:

7A, 7B, 7E, 7F

8B, 8C, 8E, 8F, 8K

9A, 9B, 9E, 9F


Elina Viitala

p. 06 416 2405

pirjo.rajalaseinajoki.fi

Ohjausryhmät lukuvuonna 2019-2020:

9N

Oppilaanohjauksen tavoitteet

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sekä oman elämän ja uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen sisältönä on ohjaus koulutyöhön, jatko-opintoihin ja työelämään. Koulutyö on oppilaan työtä. Oppilaita pyritään ohjaamaan oikeisiin työskentelytapoihin ja tiedonhankintaan, samalla korostaen vastuullista suhtautumistapaa tehtäviä kohtaan. Lisäksi pyritään oppimisvaikeuksien vähentämiseen.

Työelämään ohjaamisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman totuudenmukainen kuva elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista.

Seitsemännellä luokalla on oppilaanohjauksen tunneilla pääpaino ohjaamisessa yläasteen työskentelyyn, oppimistyylien vahvistamisessa ja itsetuntemuksen kehittämisessä. Kahdeksannella luokalla annetaan tietoja erilaisista ammattialoista ja koulutusasteista, jotta oppilas yhdeksännellä luokalla pystyisi valitsemaan itselleen mahdollisimman sopivan jatkokoulutustien ja ammattialan.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden:

  • Luokkamuotoiseen ohjaukseen
  • Henkilökohtaiseen ohjaukseen
  • Pienryhmäohjaukseen
  • Toiseen asteeseen tutustumiseen
  • Työelämään tutustumiseen

Työelämään ja koulutusaloille tutustumiset

7.-luokka:

 • ruokala-TET (6h / oppilas)

8.-luokka:

 • Pyöräilypäivä eli vierailut toisen asteen oppilaitosten toimipisteisiin syyskuulla
 • keväällä viikon TET-jakso, johon oppilaan tulee itse hankkia itselleen TET-paikka. TET-jaksolla ei suositella, että oppilas olisi oman vanhemman alaisuudessa vaan kannustetaan häntä lähtemään tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin ja sitä kautta löytää itselleen mahdollinen tulevaisuuden ammatti.

9.-luokka:

 • syksyllä viikon mittainen TET-jakso. Oppilaan tulee itse hankkia TET-paikka viimeistään 9. luokan syyslukukauden alussa. TET-jaksolla ei suositella, että oppilas olisi oman vanhemman alaisuudessa vaan kannustetaan häntä lähtemään tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin ja sitä kautta löytää itselleen mahdollinen tulevaisuuden ammatti.
 • tammikuulla Täsmäpäivä toiselle asteelle (tutustumaan mennään pääsääntöisesti siihen kouluun, johon aikoo yhteishaussa hakeutua)Oppilaanohjauksen lomakkeita:

TET-päiväkirja (pdf, 0.05 Mt)

TET-sopimus (pdf, 0.65 Mt)


Linkkivinkit:

Tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista:

Seinäjoen lukiot

www.sedu.fi 

www.epopisto.fi (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto)

twww.lapuankro.net (lapsi- ja perhetyöntekijän tutkinto)

www.kuortane.com (liikunnanohjaajan tutkinto)

www.saiedu.fi (Suupohjan ammatti-instituutti, Kauhajoki)

www.koulutusnetti.fi (koko Suomen koulutustarjonta)

www.opintoluotsi.fi

www.ammatillinenkoulutus.com


Ammatinvalintatestejä ja ammattitietoutta:

www.mol.fi/avo

www.kunkoululoppuu.fi

www.ammattinetti.fi /Ammatit


Apua TET-paikan löytämiseen:

www.peda.net/veraja/tori/seinajoenseutuSeinäjoen Yhteiskoulu

Tuomikatu 6

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2340

seinajoen.yhteiskouluseinajoki.fi
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi