+
Tulosta
Etusivu

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaajina Seinäjoen Yhteiskoulussa toimivat:

Heidi Joensuu

p. 06 416 2344 , 044 754 1694

heidi.joensuu@seinajoki.fi

Ohjausryhmät lukuvuonna 2016-2017:

7A, 7C, 7E, 7F, 7H

8A, 8F, 8G

9A, 9C, 9D, 9M, 9F


Raimo Sysilampi

p. 06 416 2413, 044 754 1623

raimo.sysilampiseinajoki.fi

Ohjausryhmät lukuvuonna 2016-2017:

7B, 7D, 7G, 7K

8B, 8C, 8D, 8E

9B, 9E, 9G, 9H, 9K


Kirsi Fors

p. 06 416 2405 , 044 754 1647

kirsi.forsseinajoki.fi

Ohjausryhmät lukuvuonna 2016-2017:

9N

Oppilaanohjauksen tavoitteet

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sekä oman elämän ja uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen sisältönä on ohjaus koulutyöhön, jatko-opintoihin ja työelämään. Koulutyö on oppilaan työtä. Oppilaita pyritään ohjaamaan oikeisiin työskentelytapoihin ja tiedonhankintaan, samalla korostaen vastuullista suhtautumistapaa tehtäviä kohtaan. Lisäksi pyritään oppimisvaikeuksien vähentämiseen.

Työelämään ohjaamisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman totuudenmukainen kuva elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista.

Seitsemännellä luokalla on oppilaanohjauksen tunneilla pääpaino ohjaamisessa yläasteen työskentelyyn, oppimistyylien vahvistamisessa ja itsetuntemuksen kehittämisessä. Kahdeksannella luokalla annetaan tietoja erilaisista ammattialoista ja koulutusasteista, jotta oppilas yhdeksännellä luokalla pystyisi valitsemaan itselleen mahdollisimman sopivan jatkokoulutustien ja ammattialan.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden:

  • Luokkamuotoiseen ohjaukseen
  • Henkilökohtaiseen ohjaukseen
  • Pienryhmäohjaukseen
  • Toiseen asteeseen tutustumiseen
  • Työelämään tutustumiseen

Työelämään ja koulutusaloille tutustumiset

7.-luokka:

 • ruokala-TET (6h / oppilas)

8.-luokka:

 • vierailut toisen asteen oppilaitoksiin syyskuulla
 • helmikuulla kahden päivän työharjoittelu
 • keväällä ATT8 (ammatti tekemällä tutuksi) eli Sedun tarjoamaan ammatilliseen koulutukseen tutustumista.

9.-luokka:

 • syksyllä viikon mittainen TET-jakso. Oppilaan tulee itse hankkia TET-paikka ennen 9. luokan syyslukukauden alkua.
 • tammikuulla Täsmäpäivä toisella asteella (joko lukiolla tai Sedun oppilaitoksella).

Oppilaanohjauksen lomakkeita:

TET-sopimus (pdf) (pdf, 0.64 Mt)

TET-päiväkirja (pdf, 0.05 Mt)


Linkkivinkit:

Tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista:

Seinäjoen lukiot

www.sedu.fi 

www.epopisto.fi (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto)

twww.lapuankro.net (lapsi- ja perhetyöntekijän tutkinto)

www.kuortane.com (liikunnanohjaajan tutkinto)

www.saiedu.fi (Suupohjan ammatti-instituutti, Kauhajoki)

www.koulutusnetti.fi (koko Suomen koulutustarjonta)

www.opintoluotsi.fi

www.ammatillinenkoulutus.com


Ammatinvalintatestejä ja ammattitietoutta:

www.mol.fi/avo

www.kunkoululoppuu.fi

www.ammattinetti.fi /Ammatit


Apua TET-paikan löytämiseen:

www.peda.net/veraja/tori/seinajoenseutuSeinäjoen Yhteiskoulu

Tuomikatu 6

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2340

seinajoen.yhteiskouluseinajoki.fi
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi