+
Tulosta
Etusivu

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustava perusopetus - JOPO on työelämäpainotteinen ja toiminnallisia oppimisympäristöjä hyödyntävä oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukeva tapa suorittaa peruskoulu loppuun. Opetus pyritään sovittamaan nuorten yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristö 9-luokalla on koulurakennusta laajempi, ja että vanhemmillakin olisi entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutteista ja jatkuvaa.

JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta, leirikouluja, kerhoja, harrastustoimintaa, yritysvierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä. Lisäksi nuorelle pyritään löytämään soveltuva jatkokoulutuspaikka.

Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset. Yhteisvalinta on II-asteen koulutukseen kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla.

Joustavaan perusopetukseen haetaan 8.-luokan keväällä. Hakijat haastatellaan ja valitaan. JOPO:on ei missään tapauksessa jouduta. Hakemuksia käsiteltäessä painotetaan oppilaan ja huoltajien sitoutumista joustavan perusopetuksen eri työmuotoihin. Luokalle pääsee oppilasvalinnan jälkeen korkeintaan 10 oppilasta. Ryhmän toiminnasta vastaa aineenopettaja-vetoinen tiimi, johon kuuluu lisäksi nuoriso-ohjaaja, erityisopettaja, rehtori ja opinto-ohjaaja.

JOPO:n ryhmänohjaajina toimivat lehtorit Laura Jokiranta ja Minna Päivölä.

Läksykerho

ma - to 14.00 - 15.30

Komiasti opintiellä -hanke


Seinäjoen Yhteiskoulu

Tuomikatu 6

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2340

seinajoen.yhteiskouluseinajoki.fi
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi