+
Tulosta
Etusivu

Koulun toiminta

Päivittäinen työaika - kouluaika ja -alue

Oppitunti Aika Väliaika

1.

8.10 - 8.55

8.55 - 9.00

2.

9.00 - 9.45

9.45 - 10.00

3.

10.00 - 10.45

Ruokatunti 30 min.

4.

11.00 - 11.45

II-ruokailussa oleville

4.

11.15 - 12.00

I-ruokailussa oleville

5.

12.15 - 13.00

13.00 - 13.15

6.

13.15 - 14.00

14.00 - 14.05

7.

14.05 - 14.50

8.

14.50 - 15.35

Ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.10 aamunavauksella, jolloin on oltava luokassa. Ulkoiluvälitunnit ovat klo 9.45 - 10.00 ja 13.00 - 13.15. Talvella ulkoilun pakkasraja on –15 astetta. Välituntialue on koulurakennusten rajoittama alue, joka päättyy Kivistöntien suuntaiseen hiekkatiehen.


Oppilaan työpäivän pituus voi poiketa tavallisesta lukujärjestyksestä esim. toimintapäivän, konsertin, teatterin, työelämään tutustumisen tms. takia. Ylimääräistä työaikaa ei korvata välittömästi vapaalla vaan tunnit tasoittuvat kouluvuosien kuluessa.


Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle. Niissä määritellään kouluyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulualueella, kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.


Opettajan antamia tarkennettuja toimitilakohtaisia ohjeita välituntien vietosta noudatetaan. Siirtyminen opetuspisteiden välillä, esim. liikuntatunneille, tapahtuu liikennesääntöjä noudattaen suorinta turvallista reittiä käyttäen.


Koulun valvontavelvollisuus kattaa vain koulun käytössä olevat tilat ja piha-alueet. Seinäjoen peruskoulujen järjestyssääntöjen mukaisesti oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä kaikkialla. Koulupäivän päättyessä myös koulun valvontavastuu oppilaista päättyy ja koulutiloista poistutaan. Mikäli oppilaat osallistuvat koulun kerhotoimintaan, heidän toivotaan siirtyvän kerhoihin heti oppituntien päättyessä.


Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksessä määrätyn pituinen päivä sekä lukukausien päättymispäivät. Poikkeuksellisesti, etukäteen ilmoitettuna, koulupäivä voi päättyä aikaisemmin tai myöhemmin kuin lukujärjestyksessä on määrätty.


Yhteiskoulun oppimisympäristö

Akkuna Akkunan_kaytto_kotona.pdf (pdf, 0.61 Mt)

Ohjeet eri oppiaineiden läksyjen tekemiseen ja kokeisiin valmistautumiseen

Ohjeita opiskeluun (pdf, 0.28 Mt)

Kuljetusinfo

Koulukuljetusten yhteystietoja syksy 2016 (pdf, 0.13 Mt)

Seinäjoen Yhteiskoulun 5 km raja (pdf, 0.95 Mt) Erikoisluokkien kuljetusinfo 2015-2016 (pdf, 0.07 Mt)

Ruokalistat lv. 2015-2016:

Ruokalista (Yhteiskoulu ja Lyseo) (pdf, 0.19 Mt)

Seinäjoen Yhteiskoulu

Tuomikatu 6

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2340

seinajoen.yhteiskouluseinajoki.fi
etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi