+
Tulosta
Etusivu

Projektit

Erasmus -hanke "Puhtia CLIL-opetukseen Seinäjoella"


- Key Action 1 eli opetushenkilöston liikkuvuushanke
- toteutusaika 1.8.2014 – 31.7.2016
- kaikkiaan 11 liikkuvuutta Lyseon opetushenkilöstölle ja johdolle
- rahoituksella osallistuttiin englannin kielen tai CLIL-opettajuuden kehittämiskurssille tai tutustuttiin noin viikon ajan CLIL-opetukseen jossain muussa Euroopan maassa (job shadowing)


Project: Get Inspired by Food (GIF)

Toteutusaika: 1.8.2012 – 31.7.2014
Toteuttaja: Seinäjoen kaupunki ja Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIX- Ambito Territoriale di Pavia (Italia)
Projektikoodi: 2012-1-FI1_COM13-09340 1
Rahoittaja: Euroopan unioni, Elinikäisen oppimisen ohjelma, Comenius Regio

Tavoitteet: GIF -projektin tavoitteena on kehittää oppimis/opetusmenetelmiä, jotka lisäävät nuorten kiinnostusta ruokakulttuuriin ja elintarvikealaan, koulutukseen ja työelämään. Menetelmiä kehitetään Etelä-Pohjanmaan ja Italian Lombardian alueen toimijoiden yhteistyönä.

Kohderyhmä: Opettajat, yritykset, ruoka-alan muut toimijat ja kehittäjät Etelä-Pohjanmaalla ja Lombardiassa

Keskeiset toimenpiteet: Molemmissa maissa kehitetään ruokaan liittyviä elämyksellisiä oppimispaketteja, joita testataan ja kehitetään edelleen hankkeen aikana toteutettavissa yhteistyöseminaareissa. Kehittämistyössä korostuvat eri ruokaan liittyvien sidosryhmien (koulutus, tiede, taide, yritykset) osallistuminen. Eri oppiaineita yhdistävissä opintopaketeissa/työpajoissa nuoret innostetaan ruoan ja elintarvikealan pariin.

Yhteystiedot John Bryan, projektikoordinaattori, Seinäjoen kaupunki
gsm. 0444 181700

Kirsi Lounela, projektikoordinaattori (OTO), Seinäjoen kaupunki
gsm. 040 830 2246KiVa Koulu

Seinäjoen lyseo on mukana KiVa-koulu toimenpideohjelmassa, jonka tarkoituksena on vähentää ja ennalta estää kiusaamista peruskouluissa. Lisää tietoa osoitteessa www.kivakoulu.fi.