+
Tulosta
Etusivu

Viriketoiminta

YHTEISTYÖTÄ JA KERHOTOIMINTAA
Yhteistyö
Koulu toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Seinäjoen seurakunta, poliisi, Foodwest, Seinäjoen kaupungin eri toimialat sekä erilaiset koulumme toiminnalle läheiset yritykset ja yhdistykset. Yhteistyökumppaneita ovat myös mm. Torikeskus, Seinäjoki-Nurmon yrittäjäyhdistys, Ilkka ja Selmu.
Koulumme toteuttamalla yhteistyöllä on opetussuunnitelman mukaiset kasvatukselliset tavoitteet. Yhteistyö perustuu oppilaiden aktiivisuuteen. Yhteistoiminnan avulla pyrimme laajentamaan oppimisympäristöä yhteiskuntaan ja tarjoamaan oppilaillemme mahdollisuuden oppia nyky-yhteiskunnan toimintatapoja. Tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia tulevaisuuden opintoja ja työelämää varten.

Seinäjoen lyseon kerhotoiminta lukuvuonna 2017-2018

Läksykerho
tiistaisin, 14.30-15.30, Arto Mikkola
torstaisin, 14.30-16.00, erityisopetuksen tilassa, 1.krs
Läksykerhossa koulunkäynnin ohjaaja avustaa niitä oppilaita, jotka tarvitsevat tukea kotitehtävien tekoon tai poissaoloista johtuen kotitehtäviä on jäänyt tekemättä.