+
Tulosta
Etusivu

Kiusaamisen ehkäiseminen

Yhdessä yhteistyöllä

ASKELEET LYSEOLLA

MEIDÄN HYVÄ FIILIS ON MEIDÄN YHTEINEN JUTTU!

"Hyvää saa kylvää kukkuramitoilla ympäristöön.

Elämä tasaa kyllä ylimääräiset."

Jokaisella Seinäjoen lyseon oppilaalla on oikeus kokea olevansa hyväksytty ja turvassa. Epäasiallista ja toista tai toisen työtä alentavaa käytöstä ei hyväksytä. Jokaiseen koulun henkilökunnan tietoon tulleeseen tapaukseen puututaan ja asiaan lähdetään selvittämään tarvittaessa Yhdessä yhteistyöllä-toimintamallin mukaisella konfliktienratkaisumallilla. Kiusaamisen ennaltaehkäisy on meidän yhteinen tehtävä ja luottamuksen ilmapiiriä luomme rakentamalla meidän hyvää fiilistä positiivisen pedagogiikan keinoin.

Ennaltaehkäisy - Lyseon hyvä fiilis luodaan seuraavilla keinoilla:

- oppilaiden osallistaminen yhteiseen suunnitteluun

- yhdessä sovitut säännöt tuovat turvaa ja lisäävät luottamusta

- vahvuuksiin keskittyminen kannustaa

- hyvän huomiointi vahvistaa hyvää

- välitunti- ja ruokailuvalvonta, aikuisten läsnäolo

- jokaisella nuorella on tiedossa joku aikuinen, jolle voi tulla puhumaan vaikeistakin asioista

- tukiluokkatoiminnan hyödyntäminen ja tarvittaessa ohjaaminen psyykkarin luo

- oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilaiden kouluttaminen

- kiusaamistilanteissa etenemme Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin mukaisesti

- seuraamme oppilaiden kouluhyvinvoinnin kokonaistilannetta ilmapiirikartoituksin

Kiusaamisen ilmetessä toimimme ja etenemme Yhdessä yhteistyöllä –toimintamallin mukaisesti

Asiaan puututaan välittömästi!

Luokanohjaaja kertoo tilanteesta ja sen selvittelytarpeesta jollekin Lyseon YY-tiimiläiselle: Riina Peltolalle, Emma-Kaisa Junttilalle, Sini Sippolalle, Leena Kortteenperälle tai Lasse Keskiselle.

YY-tiimin jäsen vie prosessin läpi yhdessä luokanohjaajan kanssa ja tarvittaessa matkaan otetaan heti alkuun myöskin muita.

1. Tapauskohtaisesti laaditaan RATKAISUKESKEINEN SUUNNITELMA, jonka perusperiaate on, että ratkaisu löytyy jokaisen osapuolen omien vahvuuksien ja hyvien ominaisuuksien kautta.

2. Luokanohjaaja tiedottaa KOTR:n, siitä millainen tilanne on käsittelyssä sekä pitää kotr:n ajantasalla siitä miten käsittely etenee.

3. Prosessin eri vaiheet etenevät YY-tiimiläisen johdolla. Tarvittava tieto ja materiaali on YY-tiimiläisellä.

4. Luokanohjaaja huolehtii seurannasta ja mahdolliseen jälkikäsittelyyn ohjaamisesta. Jälkikäsittelyn tarvearviointi tapahtuu Mitä kuuluu-lomakkeen avulla ja yhdessä yhteistyöllä ohjaamme jokaisen asianomaisen tarvitsemansa avun piiriin.

"Meille kaikille on tuttua, miten puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä hyvää ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. Ja tiedämme, miten kuihdumme sellaisen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää meistä vikoja."

Desmond Tutu