+
Tulosta
Etusivu

Lyseo på svenska

Det finns cirka 60 lärare och 500 elever mellan 13 och 16 år i vår skola.

Rektorn heter Kaisa Isotalo (kaisa.isotaloseinajoki.fi)
60100 Seinäjoki
tel. (06) 416 2350
fax (06) 416 2402

Vårt motto:
Den rätta attityden är nyckeln till framgång.


Seinäjoen lyseo ligger mitt i staden (Kirkkokatu 7). Klassrummen för hushållskunskap och slöjd ligger i Marttilan koulu (Kirkkokatu 9).
Vår skola ger undervisning till grundskoleklasserna 7 - 9. Utbildningsstyrelsen fastställde grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019.
På varje klassnivå finns det en musikorienterad klass som får mer undervisning i musik än de andra grupperna. Musikklasserna ger konserter och har flera uppträdanden under läsåret. På alla klassnivåer har vi också en CLIL-grupp (Content and Language Integrated Learning), som delvis undervisas på engelska i några skolämnen.

Läsåret
Läsåret består av 38 veckor som har indelats i fyra perioder av nio eller tio veckor. Under en period studerar eleverna fem till sju ämnen. Somliga ämnen, till exempel modersmål, gymnastik, slöjd och hushållskunskap, studeras ändå genom hela läsåret. Alla elever har i medeltal 30 lektioner i veckan.
Skolåret började den 10 augusti och ska sluta den andra juni 2018.

Semestertiderna under läsåret 2017 – 2018:

Höstlovet 16.10. – 20.10.2017
Jullovet 22.12.2017 – 2.1.2018
Sportlovet 26.2. – 2.3.2018
Påsklovet 30.3. – 2.4.2018
Sommarlovet börjar 3.6.2018

Elevkåren
Elevkåren består av en regering (cirka 15 medlemmar) och drygt 20 tutor-elever som tillsammans är ansvariga för elevernas aktiviteter. De organiserar t.ex. möten, discokvällar och olika temadagar.
Den viktigaste uppgiften för tutor-eleverna är att hjälpa de nya eleverna på sjuan att anpassa sig. Regeringen representerar skolans alla elever och bevakar deras intressen.
På eftermiddagarna efter skolan erbjuds eleverna flera olika klubbar av skolans egna lärare eller av skolans samarbetsorganisationer.

Samarbete
Lyseo samarbetar aktivt med flera olika partners, t.ex. polisen, kommunens olika branscher, olika föreningar och företagare.
Samarbetet grundar sig på läroplanens pedagogiska ändamål samt på elevernas egen aktivitet. Seinäjoen lyseo vill öppna sig mot det omgivande samhället och ge sina elever möjligheter att utveckla sina färdigheter för arbetslivet.
I juli 2014 beviljade Warwick University i England Seinäjoen lyseo ett kvalitetspris för företagsamhet. Det är första gång när en finländsk högstadieskola fick det här priset.

Informationsteknologi
Lärarna utnyttjar ICT i sin undervisning när det är pedagogiskt sett ändamålsenligt. Varje ny elev ska läras hur hon/han kan utnyttja ICT i sina studier och vilka etiska synpunkter och regler måste tas hänsyn till.

Internationell verksamhet
Internationell verksamhet har blivit en naturlig del av skolans vardag.
Lyseo har varit med i flera internationella projekt: två Comenius-skolprojekt, ett Comenius Regio – projekt (Get Inspired by Food) och ett två-årigt Erasmus+ KA1 –projekt för CLIL-undervisning.
Vår skola besöks årligen av flera utländska gäster. Varje år utbildas en grupp elever på nionde klassen till guider som presenterar Lyseo till gästerna.
Vår skolas kontaktpersoner i internationella sammanhang är Mark Burke (CLIL) , Soile Pajula (Erasmus+) och Anne Syrjälä (student guides).
mark.burkeseinajoki.fi soile.pajulaseinajoki.fi anne.syrjalaseinajoki.fi