+
Tulosta
Etusivu

Koulun toiminta

Päivittäinen työaika - kouluaika ja -alue

Oppitunti Kellonaika Väliaika
1. tunti 8.10 - 8.55
8.55 - 9.00
2. tunti 9.00 - 9.45 9.45 - 9.55
3. tunti päivänavaus klo 9.55 9.55 - 10.45 Ruokatunti 30 min
4. tunti 11.00 - 11.45 II vuorossa ruokaileville
4. tunti 11.15 - 12.00 I vuorossa ruokaileville
5. tunti 12.15 - 13.00 13.00 - 13.05
6. tunti 13.05 - 13.50 13.50 - 14.00
7. tunti 14.00 - 14.45 14.45 - 14.50
8. tunti 14.50 - 15.35

Oppilaan työpäivän pituus voi poiketa tavallisesta lukujärjestyksestä esim. toimintapäivän, konsertin, teatterin, työelämään tutustumisen tms. takia. Ylimääräistä työaikaa ei korvata välittömästi vapaalla vaan tunnit tasoittuvat kouluvuosien kuluessa.

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle. Niissä määritellään kouluyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulualueella, kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Koulun alue rajoittuu Torikatuun, Koulukadun puoleiseen puistoon, Kirkkokatuun sekä Verotalon ja koulun pihan väliseen kävelykatuun. Koulurakennuksen ja Koulukadun välinen puisto ei ole koulualuetta. Myös Marttilan koulurakennuksen piha on koulun aluetta. Opettajien antamia tarkennettuja toimitilakohtaisia ohjeita välituntien vietosta noudatetaan. Siirtyminen opetustilojen välillä tapahtuu liikennesääntöjä noudattaen suorinta turvallista reittiä käyttäen.

Koulun valvontavelvollisuus kattaa vain koulun käytössä olevat tilat ja piha-alueet, ei esimerkiksi Torikeskusta. Seinäjoen peruskoulujen järjestyssääntöjen mukaisesti oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä kaikkialla. Uusien tilojen käyttöönoton myötä pyrimme parantamaan oppilaiden välituntiviihtyvyyttä koululla, jotta välitunnit voidaan viettää turvallisesti valvotuissa oloissa. Koulupäivän päättyessä myös koulun valvontavastuu oppilaista päättyy ja koulutiloista poistutaan. Mikäli oppilaat osallistuvat koulun kerhotoimintaan, heidän toivotaan siirtyvän kerhoihin heti oppituntien päättyessä.

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksessä määrätyn pituinen päivä sekä lukukausien päättymispäivät. Poikkeuksellisesti, etukäteen ilmoitettuna, koulupäivä voi päättyä aikaisemmin tai myöhemmin kuin työjärjestyksessä on määrätty.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt 2017 (pdf, 0.09 Mt)

Oppilastiedote 2016-2017 (pdf, 0.72 Mt)Valinnaisaineopas 2017 (pdf, 1.02 Mt)

YHTEISHAKU 2017 (pdf, 0.72 Mt)

Lyseon oppimisympäristö

Akkuna - Lyseon sivut Akkunan kirjautumisohje (docx, 0.02 Mt)

Tulevat 7. luokkalaiset

Tiedote tuleville 7. lk. 2017 (pdf, 0.52 Mt) CLIL ja MU hakulomake 2017 (doc, 0.05 Mt)

Kuljetusinfo

Erikoisluokkien kuljetusinfo 2015-2016 (pdf, 0.07 Mt) Koulukuljetusrajojen muutos 1.1.2014 (pdf, 0.32 Mt) Seinäjoen lyseo, uusi koulukuljetusraja kuvana (pdf, 2.71 Mt)

Lv 2016 - 2017 ruokalistat

Ruokalista 2016-2017 (pdf, 0.12 Mt)