+
Tulosta
Etusivu

Henkilökunta

Opettaja Lyhenne, puh. Aine
Barinoff Ulla ULB Vieraat kielet
Burke Mark MAB Clil-opetus, englanti
Hannuksela Hanna HAH Tekstiilityö
Fors Kirsi KIF Oppilaanohjaus
Harju-Säntti Alfia HSA Venäjä kotikielenä, ortod.uskonto, venäjä
Heikkilä Ismo ISH Matemaattiset aineet
Hulkki Esa ESH Oppilaanohjaus
Hurtamo Tero virkavapaalla TEH Matemaattiset aineet
Isotalo Kaisa KAI, 416 2350 Rehtori, kotitalous
Jokiperä Soile SOJ Kotitalous
Junttila Emma-Kaisa virkavapaalla EJU Erityisopetus
Juntunen Rita RIJ Matemaattiset aineet
Järvenpää Marja MAJ Matemaattiset aineet
Ketonen Jussi JUK Äidinkieli ja kirjallisuus
Koponen Raija RKB Biologia, maantieto
Korpela Jaana KOJ Matematiikka, Tietotekniikka
Kortelainen Tiina TIK Vieraat kielet
Kortteenperä-Takala Leena, virkavapaalla LKT Erityisopetus
Kosonen Kari KAK Matemaattiset aineet
Kosunen Milla MIK Fysiikka, kemia
Kuoppala Elina ELK Erityisopetus
Kryne Rosalijne Clil-opetus
Kuusisto Antti ANK Liikunta, terveystieto
Kuusisto Leena LEK Vieraat kielet
Leiviskä Tuula TUL Kotitalous, erityisopetus
Linna Liisa LIL Käsityö
Lyöri Pirjo PLY Biologia, maantieto
Lähdesmäki Juha JUL Matemaattiset aineet
Mattila Harri HAM Käsityö, kuvataide
Mikkola Arto AMI Erityisopetus, käsityö
Mäkinen Harri MÄH Musiikki
Mäkinen Riikka RIM Erityisopetus
Nevanpää Kirsi KIN Historia, yhteiskuntaoppi
Nummela Kirsi NUK Matemaattiset aineet, tietotekniikka
Olli Hanna OLL Vieraat kielet
Pajula Soile SOP Vieraat kielet
Parvi Jussi PAJ Liikunta, terveystieto
Peltola Riina RIA Uskonto, elämänkatsomustieto
Peltonen Ulla ULP Historia, yhteiskuntaoppi
Peltoniemi Jari JAP, 416 2406 Apulaisrehtori, käsityö, kuvataide
Peltoniemi Johannes JOP Liikunta, terveystieto
Pernaa Sanna SAP Vieraat kielet
Peräaho Anna PEA Äidinkieli ja kirjallisuus, S2
Pirttinen Anne ANP Liikunta, historia
Pöntinen Kaisa KAP Kuvataide
Rahko Hanna HAR Äidinkieli ja kirjallisuus
Raiskio Arto ARA Erityisopetus
Rajala Pirjo PIR Oppilaanohjaus
Ranta-Maunus Taina TRM Biologia, maantieto
Rentola Jussi JUR Erityisopetus
Rintamäenpää Emmi EMR Äidinkieli ja kirjallisuus
Ruokamo Marjo RUM Kotitalous, englanti, ruotsi
Saavalainen Sari SAS Liikunta
Salmi Sanna SLS Valmistava opetus
Salo Sari SAR Laaja-alainen erityisopetus
Savela Janne JAS Matemaattiset aineet
Sippola Kirsi KSI Matematiikka, tietotekniikka
Sippola Sini virkavapaalla SIS Oppilaanohjaus
Sirén Mari MAS Laaja-alainen erityisopetus, 10 lk.
Syrjälä Anne SYA Vieraat kielet
Yli-Suomu Johanna JOY Äidinkieli ja kirjallisuus
Muu koulun henkilökunta * *
Hautamäki Essi Henkilökohtainen avustaja
Keskinen Jussi Koulunkäynninohjaaja
Konsteri Katri Koulunkäynninohjaaja
Manner Ville Koulunkäynninohjaaja
Liukku Anna 416 2351 Koulusihteeri
Tapio Reijo 416 2356, 040 5912397 Vahtimestari
Syysmäki Kirsi 416 2355 Vastaava ravitsemustyöntekijä
Sandbacka Asta 06 416 2069, 044 7541832 Psykologi
Ylkänen Outi 425 5487, 044 4255473 Terveydenhoitaja
Keskinen Lasse 040 7748754 Koulukuraattori
Juoni Riitta Projektityöntekijä, IT
Hast Sini Projektityöntekijä, Koulu Coach