+
Tulosta
Etusivu

Nurmon yläaste

Nurmon yläasteen koulurakennus on valmistunut vuonna 1974. Opetus koulun tiloissa aloitettiin kuitenkin jo talven 1973-74 aikana.
Puolivalmiisiin tiloihin sijoitettiin silloin kansalaiskoulun viimeiset oppilaat ja muutama ala-asteen luokka.

Peruskouluun Nurmossa siirryttiin vuotta ennen kuin muualla Etelä-Pohjanmaalla. KkL:n 14 a §:n mukainen yläaste aloitti 1.8.1973.
Varsinainen hallinnollinen siirtyminen peruskouluun tapahtui 1.8.1975.

Koulua on laajennettu useaan otteeseen. Lisärakennukset tehtiin 1983, 1992 ja 2005.
Koulumme uusin lisäsiipi valmistui vuonna 2005 tällöin saimme kauan kaivattua lisätilaa täpötäyteen opinahjoomme.
Lisäksi koulumme vanhat tilat on saneerattu kokonaisuudessaan vuoden 2006 aikana.
Vietimme uuden saneeratun ja laajennetun koulumme vihkiäisiä maaliskuussa 2007.

Nurmon yläasteella on lukuvuonna 2019-2020 oppilaita 585. Opettajia koulussa on 50.

Rehtorin tervehdys koteihin koulun alkaessa Meidän koulu- lehdessä

Arvoisa Huoltaja. Olemme koonneet tähän tiedotteeseemme* lukuvuoden varrella tarvittavia tietoja ja käytänteitä koulustamme. Tiedote kannatta säilyttää koko vuoden, koska siitä on aina tarvittaessa helppo tarkistaa kouluamme koskevia asioita. Tärkein yhteyshenkilö koulun ja kodin välillä koulun puolesta on luokanohjaaja, ensisijaisesti kannattaa olla aina yhteydessä häneen.

Syksy on saapunut ja uusi kouluvuosi on saatu mukavasti käyntiin. Koulumme oppilasmäärä on tänä vuonna 585 ja opettajia 50. Seitsemäsluokkalaisia aloitti opiskelun koulussamme 186. Rinnakkaisluokkia on 7.luokilla kahdeksan, 8.luokalla yhdeksän ja 9.luokalla kymmenen. Lisäksi on luokittaisia pienopetusryhmiä neljä. Tulevaisuudenkin oppilasmäärät näyttävät meillä varsin suotuisilta. Tästä johtuen valinnaisuutta pystytään toteuttamaan edelleen laajasti.

Vanhempainvartteja järjestetään kaikkien luokkien vanhemmille perinteisesti viikoilla 47, 48 ja 49. Tällöin kaikkien vanhempien on mahdollisuus tavata luokanohjaajia kahden kesken. Kannattaa käyttää mahdollisuus hyväksi. Luokanohjaajat lähettävät kutsut koteihin lähempänä ajankohtaa. Tietenkin aina muulloinkin on mahdollisuus tapaamisiin tarvittaessa. Luokka-astekohtaisia tai koko koulua koskevia vanhempainiltoja on lukuvuoden mittaan useita ja niistä lähetetään aina kutsut erikseen.

Paras yhteydenpitoväline luokanohjaajiin on ensisijaisesti Helmen kautta. Kaikkien opettajien sähköposti koulullamme on muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi.


Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Teemu Tassi, rehtori

*tiedote jaettu paperisena oppilaan kotiin


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki