+
Tulosta
Etusivu

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2016 - 2017

Seinäjoen kaupunki tarjoaa Toivolanrannan yhtenäiskoululla iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille. Iltapäivätoimintaa yleisopetuksen koululaisille järjestetään klo 12 -16.
Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Toimintaa ohjaavat perusopetuksen yhteiset kasvatustavoitteet. Tarkoituksena on taata turvallinen ympäristö ja tarjota lapselle monipuolista ja laadukasta toimintaa, korostaen leikin, luovan toiminnan ja myönteisten elämysten merkitystä lapselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan omana erityispiirteenä on sen perustuminen vapaaehtoisuuteen ja sen sijoittuminen vapaa-aikaan. Toiminnan suunnittelussa onkin huomioitu, että lapselle ei tule toista koulupäivää.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsella on mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen, ulkoiluun, itsekseen olemiseen ja lepoon sekä maittavaan välipalaan. Toiminnan painopisteenä on omaehtoinen leikki, hyvien tapojen opettelu, toisten kunnioittaminen sekä ystävällinen ja kiireetön kanssakäyminen. Iltapäivätoiminnassa aikuisen rooli on ohjaava.

Ohjaajina toimivat lukuvuonna 2016-2017 Kaija Kippilä, Marianne Vesanen, Kirsi Sillanpää, Tuula Mylläri ja Tuija Liminka.
Toivolanrannan aamu- ja iltapäivätoiminta p. 044 418 1120

toivolanranta.apip@seinajoki.fi
www.seinajoki.fi/iptoiminta


Toivolanrannan koulu (alakoulu)

Koulutie 1, 61100 Peräseinäjoki

Toivolanrannan koulu (yläkoulu)

Ville Ritolantie 2B, 61100 Peräseinäjoki

Opettajainhuoneet

p. 06 416 6549 (alakoulu)

p. 06 416 6558 (yläkoulu)

p. 06 416 6564 (E-S lukio)