+
Tulosta
Etusivu

Koulun toiminta

Pruukin koulun tuntirakenne

1. oppitunti 8.15-9.30 (aamunavaus 5 min) välitunti 9.30-9.45
2. oppitunti 9.45 - 10.55 välitunti 10.55 - 11.40
3. oppitunti 11.40 - 12.50 välitunti 12.50 - 13.10
4. oppitunti 13.10 - 14.20 välitunti 14.20 -14.25(siirtymä)
5. oppitunti 14.25 - 15.35

Ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.15 aamunavauksella, jolloin on oltava luokassa. Talvella ulkoilun pakkasraja on –15 astetta. Välituntialue on koulun Törnävän puoleinen piha rajoittuen parkkialueeseen ja ammattikoulun pihaan.

Oppilaan työpäivän pituus voi poiketa tavallisesta lukujärjestyksestä esim. toimintapäivän, konsertin, teatterin, työelämään tutustumisen tms. takia. Ylimääräistä työaikaa ei korvata välittömästi vapaalla vaan tunnit tasoittuvat kouluvuosien kuluessa.

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle. Niissä määritellään kouluyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulualueella, kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Opettajan antamia tarkennettuja toimitilakohtaisia ohjeita välituntien vietosta noudatetaan. Siirtyminen opetuspisteiden välillä, esim. liikuntatunneille, tapahtuu liikennesääntöjä noudattaen suorinta turvallista reittiä käyttäen.

Koulun valvontavelvollisuus kattaa vain koulun käytössä olevat tilat ja piha-alueet. Seinäjoen peruskoulujen järjestyssääntöjen mukaisesti oppilaat eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana. Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä kaikkialla. Koulupäivän päättyessä myös koulun valvontavastuu oppilaista päättyy ja koulutiloista poistutaan. Mikäli oppilaat osallistuvat koulun kerhotoimintaan, heidän toivotaan siirtyvän kerhoihin heti oppituntien päättyessä.

Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksessä määrätyn pituinen päivä sekä lukukausien päättymispäivät. Poikkeuksellisesti, etukäteen ilmoitettuna, koulupäivä voi päättyä aikaisemmin tai myöhemmin kuin lukujärjestyksessä on määrätty.


Pruukin yhtenäiskoulu

Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki

Rehtori Marko Varamäki

p. 0504901000

marko.varamakiseinajoki.fi