+
Tulosta
Etusivu

Koulutapaturmat

Koulutapaturmat ja niiden korvaaminen

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Koulutapaturmat kuuluvat kaupungin ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin. Tällä hetkellä voimassaoleva oleva oppilaiden vakuutus on voimassa "varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin tapahtumiin sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin".

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta sellaisia tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa hoitokulut korvataan liikennevakuutuksesta.

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat ja niiden vaatima ensiapu hoidetaan yleensä koulussa. Jos tapaturma koulun henkilökunnan näkemyksen mukaan vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan huoltajille. Pääsääntöisesti huoltaja vie lapsen lääkärin hoitoon. Hoitoon ilmoittautumisen yhteydessä on aina mainittava, että kyseessä on koulutapaturma. Ensisijaisesti käytetään julkisen puolen palveluita sekä lääkäri- että hammaslääkärikäyntejä koskien.

Tapaturman sattuessa tapaturmailmoituslomakkeen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, esim. opettaja, jolla on ollut valvontavastuu tilanteessa. Samalla koululle jää tapahtuneesta kirjallinen paperiversio arkistoitavaksi. Ilmoituksesta voi antaa myöhemmin kopion huoltajille. Tapaturmailmoitus kannattaa aina täyttää, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

Huoltaja ilmoittaa koulusihteerille lomakkeella tapaturmasta aiheutuneet kulut, joista hän haluaa hakea korvausta kaupungin vakuutuksesta. Tällöin tarvitaan kulutositteet ja liitteet vahinkoilmoitukseen. Vakuutus ei korvaa maksullisia lääkärinlausuntoja, vaan ne korvataan huoltajille suoraan kaupungilta, mikäli lausunto tarvitaan. Lääkärinlausuntoa ei tarvitse pyytää muuhun, kuin väliaikaiseen koulukuljetustarpeeseen, mikäli lääkäri niin arvioi.

Koulusihteeri hoitaa teknisen kirjauksen vakuutusyhtiön järjestelmään. Tällöin hänellä on oltava kaikki mahdollinen tieto tapahtuneesta mieluiten samalla kertaa:

llmoitus koulutapaturmasta (doc, 0.18 Mt) (koulun edustaja/opettaja täyttää)

Koulutapaturmien kulujen korvaamisen haku, ohjeistus huoltajille (doc, 0.1 Mt) (huoltaja täyttää)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki