+
Tulosta
Etusivu

Koulu ja mobiililaitteet

Unitila ei ole ruututila - Suositus älykännyköiden ym. vastaavien laitteiden käytön rajoittamisesta iltaisin

Seinäjoen kaupungin opetustoimen, erityisesti perusopetuksen, linjaukset ja toimenpiteet valtuustoaloitteeseen liittyen ovat seuraavanlaiset kouluilla toteutettujen prosessien perusteella. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat teesit:

  1. Unitila ei ole ruututila, vaan se on nukkumista ja lepoa varten

  2. Suositellaan kodeille ns. kännykkäparkin perustamista muualle kuin makuuhuoneeseen. Kännykät rajataan nukkuma-alueen ulkopuolelle, ja kännykkäparkki toimii samalla puhelinten latauspaikkana

  3. Ruutuajaksi suositellaan korkeintaan saman verran aikaa päivässä kuin on muuta toimintaa, esimerkiksi liikkumista tai musiikin harrastamista

  4. Riittävästä ulkoilusta tulee huolehtia säännöllisesti, koska se pitää mielen virkeänä

  5. Ruutuaikaan ja unitilaan liittyvät asiat ovat kotien vastuulla. Koulu voi olla näissä rinnallakulkijana kodin kasvatuskumppanina. Ollaan yhdessä kiinnostuneita lapsen/ nuoren elämästä. Yhteisellä työllä on mahdollista päästä hyviin tuloksiin

Valtuusto 31.3.2014 §36 ja 15.6.2015 §75
Kaupunginhallitus 1.6.2015 §181
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.5.2015 §38

Oppilaiden omien laitteiden käyttö opetuksessa

Mobiililaitteiden (esim. älypuhelin, tabletti, läppäri) ja erilaisten verkkopalveluiden käyttö on nykyään jokapäiväistä. Myös koulussa tavoitellaan työelämän tavoin sitä, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö olisi luonteva osa työskentelyä.

Tietotekninen välineistö halutaan tuoda jokaisen oppijan henkilökohtaiseen käyttöön mahdollistamalla omien laitteiden käyttö koulussa, siellä olevien laitteiden lisäksi. Seinäjoella kannustetaan kouluja hyödyntämään opetuksessa omia mobiililaitteita, joita monilla oppilailla on jo mukana muutenkin. Oppilailla on mahdollisuus päästä oman koulun tarjoamaan langattomaan verkkoon omilla laitteillaan.

Koulujen langatonta verkkoa on laajennettu kattavaksi tällä hetkellä jo kaikille Seinäjoen kouluille, paitsi muutamalle remontissa olevalle koululle - niissäkin on jatkossa langaton verkko kattavasti käytettävissä remontin valmistumisen myötä.

Oppilaiden omia laitteita käytetään kouluaikana koululla sovittujen sääntöjen mukaisesti koulun/opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi käyttää myös koulun laitteita kuten tähänkin asti. Omiin laitteisiin ei perusopetuksessa ole velvoitetta.

On hyvä huomioida, että oppilaiden omat laitteet eivät ole koulun vakuutuksen piirissä, jolloin niitä tuodaan kouluun omalla vastuulla. Vakuutusyhtiöltä tarkistettujen ohjeiden mukaan kannattaa harkita oman vakuutusturvan laajentamista, mikäli omia laitteita tuodaan kouluun.

Tiedotteen on laatinut 23.4.2015 perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan tvt-tiimi.

Nuori nettiaddikti on yksinäinen eikä viihdy koulussa

15-vuotiaista nuorista huonoiten viihtyvät koulussa ja eniten myöhästelevät ne, jotka päivittäin käyttävät internetiä yli 6 tuntia. Lisäksi Internetin aktiivisimmat käyttäjät sitoutuvat koulunkäyntiin huonoiten ja saattavat olla syrjäytyneitä fyysisesti lähellä olevista sosiaalisista ryhmistä.

Tulokset käyvät ilmi vuonna 2012 kerätyn PISA-tutkimuksen oppilaskyselyn tarkastelusta. Liitteenä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tiedote 17.8.2015 (pdf, 0.26 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki