+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Opiskelu peruskoulussa » Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää oppilaan koulunkäynnin kannalta. Kasvatusvastuun jakamisesta on hyvä käydä keskusteluja jo ensimmäisestä kouluvuodesta alkaen. On tärkeää, että yhteisissä kasvatuskysymyksissä toimitaan johdonmukaisesti.

Avoin tiedonkulku kodin ja koulun välillä on tärkeää. Kouluilla on erilaisia tiedottamisen ja vuorovaikutuksen muotoja. On tärkeää, että kodeista osallistutaan vanhempainiltoihin ja henkilökohtaiseen vanhempaintapaamiseen. Koulun toiminnassa voi olla mukana esimerkiksi vanhempaintoimikuntien kautta. Lapsen huoltajilla on oikeus tavata koulun asiantuntijoita sekä oikeus saada yhteys koulun oppilashuoltoryhmän jäseniin.

Maahanmuuttajalasten osalta kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheen kulttuuritausta sekä tutustutetaan huoltajat suomalaiseen koulujärjestelmään ja sen käytänteisiin, mikä antaa tasavertaiset lähtökohdat kodin ja koulun väliselle yhteistyölle sekä kasvatusvastuun jakamiselle. Tarvittaessa yhteistyötilanteissa voidaan käyttää tulkkia.

Osa lapsista tarvitsee koulupäivien aikana säännöllistä lääkehoitoa. Kokonaisvastuu lapsen sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on aina vanhemmilla. Vanhempien tehtävä on tiedottaa opettajalle ja ohjaavalle henkilöstölle lapsen sairauksista ja niiden hoidosta. Koulupäivän aikaisesta tarpeellisista hoitojärjestelyistä sovitaan aina erikseen kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon toimijoiden kesken erillisellä sopimuksella. Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa (pdf, 0.87 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki