+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Opiskelu peruskoulussa » Kielet ja painotettu opetus

Kielet ja painotettu opetus

.

Alakoulussa

Termit haltuun:
Alaluokilla puhutaan A-kielistä: A1-kieli on kaikilla alkava englanti ja A2-kieli on 4. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli. B1-kieli on 6. luokalla alkava ruotsi.

Alakoulun kielivalinta tehdään 3. luokan keväällä. Tästä 4. luokalla alkavasta vapaaehtoisesta kielestä käytetään lyhennettä A2-kieli. Seinäjoella on mahdollista valita ruotsin, saksan, ranskan kielen tai espanjan (etäopetuksena). Englanti (A1) on alkanut kaikille pakollisena jo aiemmin.

A2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vapaaehtoisen kielen valinneella on kaksi oppituntia enemmän viikossa. Kieliryhmä muodostetaan saksaan, ranskaan ja espanjaan, kun ryhmään osallistuu 8 oppilasta. Espanjaan perustetaan enintään 2 ryhmää, ja etäopetusryhmän koko on enintään 16 oppilasta. Mikäli halukkaita on enemmän, ryhmiin pääsevät arvotaan. Ruotsin ryhmäkoon raja on 8 oppilasta mikäli vuosiluokalla on korkeintaan 18 oppilasta. Tätä suuremman vuosiluokan ollessa kyseessä, on opetusryhmässä oltava vähintään 12 oppilasta.

Yläkoulussa

A2-kielen valinta vaikuttaa myös yläkoulun valintoihin. A2-ruotsin valinneilla on 7.luokalla koulunkäyntiä yksi tunti enemmän kuin muilla, ja muun A2-kielen valinneilla on kaksi tuntia enemmän. Vuosiluokilla 8–9 tuntimäärä on sama kuin muilla, koska muiden kuin ruotsin A2-kielen tunnit menevät valinnaisuuden tuntimääristä. A2-ruotsi ei vähennä valinnaisuutta, koska kaikki lukevat koulussa joko A- tai B-ruotsia. Muun A2-kielen valinneilla jää muuta valinnaisuutta yhden vuosiviikkotunnin verran sekä 8- että 9-luokalla. Oppilaalla on 8. luokalta alkaen mahdollisuus pakollisen englannin ja ruotsin lisäksi valita lyhyempiä oppimääriä (B2 -kieli) ainakin saksan, ranskan, espanjan ja venäjän osalta edellyttäen, että koulun oppilaat valitsevat kieltä riittävästi ryhmän muodostamiseksi.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisuuteen kielivalinta ei vaikuta. Myös liikunta-, musiikki- ja matematiikkaluokalle pystyy hakeutumaan yläkoulua aloitettaessa.

Kielivalinta

Tehty A2-kielivalinta on aloittamisen jälkeen sitova. Kieltä opiskellaan koko peruskoulun ajan. Oppilaalta tämä edellyttää ahkeruutta ja kiinnostusta kielen opiskeluun. Toisaalta, mitä aikaisemmin vieraan kielen opiskelun aloittaa, sitä helpompi sitä on oppia! Tavoitteena on, että A2-kieltä opiskelleella oppilaalla on valinnaiskielessä 9. luokalla sama kielen hallinnan taso kuin A1- kielessä (englanti).

Valinnan aikataulua

Alakoulun kielivalinnoista tulee vuodenvaihteessa sekä kirje että Helmi-viesti 3.-luokkalaisten huoltajille. Ennen valintojen tekemistä oppilaat saavat kielimaistiaisia vaihtoehtona olevista kielistä. Kieliä esittelee oppitunneilla joko oma luokanopettaja tai koulun kieltenopettaja. Varsinainen valinta tehdään täyttämällä Helmi-järjestelmässä kielivalinta-lomake. Lomake julkaistaan huoltajille ma 28.1.2019 ja valinta tulee tehdä viimeistään ma 4.2.2019.

Video A2-etäespanjan opettamisesta

Vapaaehtoisen A2-kielen valinta (huoltajien kirje) (pdf, 0.28 Mt)

Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki