+
Tulosta
Etusivu

Erikoisluokat

MATEMAATTISTEN AINEIDEN (MA, FY, KE) OPETUKSEEN PAINOTTUVA RYHMÄ

Seinäjoella Nurmon yläasteella on mahdollista valita ryhmä, jonka opetus painottuu matemaattisiin aineisiin. Luokan opetussuunnitelman mukainen opiskelu edellyttää oppilaalta erityistä kiinnostusta matemaattisiin aineisiin, mutta muuten opiskelu vastaa tavallisella yläkoulun luokalla opiskelua.

Tavoitteena on saattaa yhteen matemaattisista aineista kiinnostuneet oppilaat ja järjestää sellainen työympäristö, joka tukee oppilaiden oman opiskelun lisäksi yhteistä pohdintaa, ongelman ratkaisukykyä ja tiedon hakua.

Erikoisluokalle valitun oppilaan koulukuljetus järjestetään avoimen joukkoliikenteen tai paikallisliikenteen busseilla, mikäli koulumatka on 1.–4.-luokkalaisilla yli kolme kilometriä, 5.–9.-luokkalaisilla yli viisi kilometriä. Erillisiä taksikuljetuksia ei järjestetä.
Tiedustelut: rehtori Teemu Tassi, p. 06 416 7413


KAKSIKIELINEN OPETUS (CLIL)

Kaksikielinen opetus järjestetään Seinäjoella Marttilan koulussa vuosiluokilla 1–6 ja Seinäjoen lyseossa vuosiluokilla 7–9.

Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan eri oppiaineita osittain englannin kielellä. Seinäjoella kaksikielisessä opetuksessa käytetään CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated Learning). Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin perusopetuksen muillakin luokilla. Opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä.

Kaikilla Seinäjoen kaupungin peruskoulunsa aloittavilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Marttilan koulun kaksikieliseen opetukseen.

Tiedusteluihin vastaa
Marttilan koulun osalta apulaisrehtori Marika Ojala (marika.ojalaseinajoki.fi)
ja Seinäjoen lyseon osalta rehtori Kaisa Isotalo (kaisa.isotaloseinajoki.fi)


LIIKUNTALUOKKATOIMINTA

Yhteiskoulussa on ollut liikuntaluokkatoimintaa vuodesta 1993. Vuosittain kouluumme valitaan n. 40 liikuntaluokkalaista, joista muodostetaan kaksi liikuntaluokkaa.

Mitä eroa liikuntaluokilla ja muilla luokilla?

Opiskelu liikuntaluokilla ei juurikaan eroa tavallisista luokista. Erona on se, että liikuntaa on hieman enemmän kuin muilla. Seitsemännellä luokalla kolme tuntia viikossa, kahdeksannella ja yhdeksännellä neljä tuntia. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla voi valita lisäksi vielä muitakin liikunnan valinnaiskursseja. Liikuntaluokilla on mahdollisuus saada samanhenkisiä, aktiivisia liikkujia luokkatovereiksi.

Millaista liikuntaa liikuntaluokilla?

Suurimmaksi osaksi samanlaista kuin muillakin luokilla. Lisäliikunta mahdollistaa lisäharjoittelun jokaisessa lajissa – on mahdollisuus oppia enemmän. Lisäksi pystytään tutustumaan sellaisiin lajeihin, joihin ei aina aika riitä normaalituntien puitteissa.

Miten liikuntaluokkalaiset valitaan?

Jos valintoja tulee enemmän kuin liikuntaluokille voidaan ottaa oppilaita, järjestetään soveltuvuustestit, joihin sisältyy
• liikuntatestit
• haastattelu
• liikuntanumero

Käytännössä liikuntaluokille on vaadittu, että liikuntanumero on vähintään kahdeksan.Testeistä lähetämme liikuntaluokkakurssin valinneille tarkemmat ohjeet koulujen kautta ennen testejä.

Mahdolliset liikuntaluokkatestit järjestetään helmikuun puolessa välissä tytöille ja pojille erikseen.
Erikoisluokalle valitun oppilaan koulukuljetus järjestetään avoimen joukkoliikenteen tai paikallisliikenteen busseilla, mikäli koulumatka on yli viisi kilometriä. Erillisiä taksikuljetuksia ei järjestetä.

Lisätietoja teillä on mahdollisuus saada koulun valinnaisainemessuilta sekä puhelimella:
Yhteiskoulun liikunnanopettajat
Tuula Sarajärvi p. 050 302 9615 ja Tommy Koponen p. 050 054 8646
sekä rehtori Jari Noponen p. 06 416 2340


MUSIIKKILUOKAT/ MUSIIKKIPAINOTTEISET LUOKAT

Seinäjoen musiikkiluokat ovat toimineet jo yli 30 vuotta. Alakoulun osalta luokat ovat Marttilan koulussa ja yläkoulun osalta Seinäjoen lyseossa. Lyseon 7. luokalle voidaan ottaa uusia oppilaita, mikäli ryhmään jää tilaa ja oppilas osoittaa musiikillisen osaamisen musiikinopettajan testissä. Vapaita paikkoja voi kysyä lyseon rehtorilta tammikuussa ja mahdollinen testaus tehdään helmikuussa.

Musiikinopetusta lukuun ottamatta musiikkiluokkalaiset opiskelevat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Musiikinopetus perustuu tehostettuun musiikinopetuksen suunnitelmaan. Opetuksen tavoitteena on oppilaiden musiikkivalmiuksien sekä ilmaisu- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Uusia musiikkiluokkalaisia ei alakouluun enää valita, sillä alaluokkien musiikkiluokat lakkaavat vaiheittain. Yläkoulun musiikkipainotteisille luokille haluaville tullaan jatkossa järjestämään pääsykokeet.

Tiedusteluihin vastaa
Marttilan koulun osalta apulaisrehtori Sirkku Hietanen (sirkku.Hietanenseinajoki.fi) ja
Seinäjoen lyseon osalta rehtori Kaisa Isotalo (kaisa.isotaloseinajoki.fi)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi