+
Tulosta
Etusivu

Erikoisluokat

Matemaattisten aineiden (MA, KE, FY) opetukseen painottuva ryhmä

Seinäjoen koululaitoksen matemaattisten aineiden luokat toimivat Nurmon yläasteella.
Tavoitteena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää sellainen työympäristö, joka tukee oppilaiden oman opiskelun lisäksi yhteistä pohdintaa, ongelmanratkaisukykyä ja tiedonhakua.

Lisätietoa
Matemaattisten aineiden luokan sivuille tästä
Rehtori Teemu Tassi (teemu.tassiseinajoki.fi), p. 050 047 8589


Kaksikielinen opetus (CLIL)

Kaksikielinen opetus järjestetään Seinäjoella Marttilan koulussa vuosiluokilla 1–6 ja Seinäjoen lyseossa vuosiluokilla 7–9.

Kaksikielisessä opetuksessa opiskellaan eri oppiaineita osittain englannin kielellä. Seinäjoella kaksikielisessä opetuksessa käytetään CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated Learning). Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin perusopetuksen muillakin luokilla. Opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä.

Kaikilla Seinäjoen kaupungin peruskoulunsa aloittavilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Marttilan koulun kaksikieliseen opetukseen.

Lisätietoa
Marttilan koulun osalta apulaisrehtori Marika Ojala (marika.ojalaseinajoki.fi), p. 050 517 9867
Seinäjoen lyseon osalta rehtori Kaisa Isotalo (kaisa.isotaloseinajoki.fi), p. 040 774 8282


Liikuntaluokkatoiminta

Seinäjoella liikuntaluokkia on Seinäjoen yhteiskoululla ja Nurmon yläasteella.

Opiskelu liikuntaluokilla ei juurikaan eroa tavallisista luokista. Erona on se, että liikuntaa on hieman enemmän kuin muilla.

Lisätietoa
Seinäjoen yhteiskoulu
Liikunnanopettajat: Tuula Sarajärvi p. 050 302 9615 ja Tommy Koponen p. 050 054 8646
Rehtori Jari Noponen jari.noponenseinajoki.fi), p. 040 774 8377

Nurmon yläaste
Liikuntaluokan sivuille tästä
Rehtori Teemu Tassi (teemu.tassiseinajoki.fi), p. 050 047 8589


Musiikkiluokat / Musiikkipainotteinen opetus

Alakoulun osalta musiikkipainotteiset luokat ovat Hyllykallion koulussa ja yläkoulun osalta Seinäjoen lyseossa.

Hyllykallion koulussa tarjotaan musiikkipainotteista opetusta seinäjokelaisille musiikista innostuneille lapsille. Opetus järjestetään Hyllykallion koulussa ensimmäisestä luokasta alkaen. Aiempaa musiikin harrastamista tai osaamista ei edellytetä. Innostus ja myönteinen asenne musiikkia kohtaan riittävät. Valtakunnallisesta varhennetusta englannin opetuksesta johtuen 1.luokalla musiikkipainotteinen opetus saattaa olla yksi lisätunti. Valinta on sitova alakouluajaksi.

Lisätietoa
Rehtori Irene Turenius (irene.tureniusseinajoki.fi) , p. 050 365 1568

Seinäjoen lyseon musiikkipainotteiselle luokalle haku tapahtuu yläkouluhaun yhteydessä tammikuussa.

Lisätietoa
Rehtori Kaisa Isotalo (kaisa.isotaloseinajoki.fi), p. 040 774 8282
Seinäjoen lyseon musiikkipainotteisen luokan sivuille tästä


Toiminnallisen opetuksen luokka

Törnävän koulussa on toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi oppilaiden taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä (ulos luokasta) ja oppijan mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja periaatteita.

Lisätietoa
Rehtori Kimmo Rantanen (kimmo.rantanenseinajoki.fi), p. 040 074 9777


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki