+
Tulosta
Etusivu

Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. Oppimista seurataan monipuolisen menetelmin. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Oppimisen arviointi Seinäjoella (pdf, 0.32 Mt)

Arviointikeskustelut

Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja/huoltajat ja opettaja keskustelevat oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Opettaja täyttää arviointikeskustelulomakkeen, johon kootaan keskustelun keskeiset sisällöt.
Luokilla 1, 3-5 arviointikeskustelun ajankohta on marraskuun ja viikon 5 välisenä aikana.
2. luokalla keskustelun yhteydessä on nivelkohdan keskustelu, keskustelu käydään tammikuun ja viikon 12 välisenä aikana.

Välitodistus

Oppilaat saavat välitodistuksen kuudennen luokan syyslukukauden lopulla ja yläkoulussa jakson päättyessä. Arviointi on numeerista. Opettaja voi halutessaan tarkentaa numeroarviointia sanallisesti.

Lukuvuositodistus

Lukuvuositodistus on sanallinen luokilla 1-3. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, käyttäytyminen, kolmannella luokalla näiden lisäksi englanti.
Arviointilauseisiin voi tutustua:

Sanallinen arviointi 1. lk koonti todistuksen liitteeksi (pdf, 0.2 Mt)Sanallinen arviointi 2. lk koonti todistuksen liitteeksi (pdf, 0.2 Mt)Sanallinen arviointi 3. lk koonti todistuksen liitteeksi (pdf, 0.2 Mt)

Neljännestä luokasta alkaen oppilas saa numeerisen lukuvuositodistuksen. Numeerisesti arvioitavat oppineet lisääntyvät vuosi vuodelta siten, että kuudennesta luokasta ylöspäin arvioidaan kaikki oppiaineet numeerisesti.

Arviointimuodot on kirjattu Seinäjoen Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (taulukko 1, sivut 23-28). Perusopetuksen opetussuunitelma löytyy www.seinajoki.fi/ops

Taide- ja taitoaineet arvioidaan 4. luokalla sanallisesti.

Sanallinen arviointi 4. lk taide- ja taitoaineet (pdf, 0.17 Mt)

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaalit oppiaineittain (Edu.fi)

Päättöarviointi Seinäjoen yläkouluissa (pdf, 0.37 Mt)

Formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi on oppimisen aikana tehtävää ohjaavaa ja jatkuvaa arviointia. Formatiivista arviointia oppimisesta tehdään

Itse- ja vertaisarviointi

Oppilas tekee monipuolista itsearviointia oppimisensa tueksi.

Koulussa tehdään myös vertaisarviointia, jossa oppilaat antavat palautetta sopivin muodoin toisille oppilaille.


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki