+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Opetuksen kehittäminen » Yrittäjyyskasvatus » Yrittäjyyskasvatus eteläpohjalaisessa ja Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Yrittäjyyskasvatus eteläpohjalaisessa ja Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Yrittäjyyskasvatus eteläpohjalaisessa ja Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa

©Yrittäjämäinen toimintatapa -tiimi

Eteläpohjalaisessa ja täten myös Seinäjoen opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatus, josta käytetään nimitystä yrittäjämäinen toimintatapa, on saanut tärkeän painoarvon. Peruskoulussa yrittäjämäisen toimintatavan oppisisällöt koostuvat lähinnä sisäisten yrittäjyystaitojen kuten esim. luovuuden, riskinottokyvyn, sinnikkyyden ja vahvuuksien harjoittelusta. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua työelämään jo alakoulusta lähtien. Ulkoisen yrittäjyyden taitoja esim. yrityksen perustamista ja taloutta harjoitellaan yläkoulun valinnaisissa yrittäjyyden oppiaineissa.

Alakoulun painotustunti

Yrittäjämäinen toimintapa ei ole erillinen, muusta toiminnasta irrallinen kokonaisuus, vaan se nähdään tapana toimia. Se on mukana kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen asenteen ja taitojen kehittäminen. Seinäjoella ensimmäisellä vuosiluokalla yrittäjämäinen toimintatapa näkyy erityisenä painotustuntina. Tunneilla harjoitellaan koululaiseksi kasvamista, muun muassa vastuun ottamista omista töistä, oppimisesta ja käyttäytymisestä, toimeen tarttumista sekä vuorovaikutustaitoja. Tärkeä merkitys on myös oppimisen ilon löytämisellä ja onnistumisen kokemuksilla.

Yrittäjämäinen toimintatapa alakoulussa ©Yrittäjämäinen toimintatapa -tiimi


Yrittäjämäinen toimintatapa oppiaineena

Seitsemännen vuosiluokan oppilaille yrittäjämäistä toimintatapaa opetetaan omana oppiaineenaan. Sen tärkein tehtävä on antaa perusedellytykset työn tekemiselle. Yrittäjämäinen toimintatapa – tunneilla oppilaat harjoittelevat mm. tunnistamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan erilaisissa projekteissa, joissa päästään harjoittelemaan myös digi-taitoja. Tunneilla tutustutaan muun muassa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteisiin sekä ammatteihin. Tavoitteena on tukea oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on kykyä ja halua ottaa vastuuta omasta elämästään sekä ympäristöstään.

Yrittäjämäinen toimintatapa 7. lk

Valinnaisaineet

Ala- ja yläkoulujen valinnaisissa oppiaineissa näkyy yrittäjämäinen toimintatapa. Alakoulujen valinnaisainetarjottimelta löytyy ainakin yksi yrittäjämäiseen toimintatapaan kuuluva valinnaisaine esim. Pikkuyrittäjät. NY-vuosi yrittäjänä - ohjelmaa on toteutettu yläkouluissa jo vuosia. Oppilaiden yritykset ovat saavuttaneet menestystä NY-finaaleissa, joissa NY-yritykset ympäri Suomea kilpailevat paremmuudestaan. Seinäjoen Yhteiskoulun NY-yritys Outside Movies voitti mestaruuden 2015.

Outside Movies NY.n Joona Mäkelä, Markus Kuitunen, Jussi Vähäpesola ja Jesse Laitala.

Yrityskylä

Yrityskylä-päivät kuuluvat kaupungin kaikkien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten yrittäjämäinen toimintatapa – ohjelmaan.Oppilasparlamentti

Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja oppilaat pääsevät harjoittelemaan koulujen oppilasparlamenteissa. Oppilasparlamentit toimivat Seinäjoen kaikissa peruskouluissa koulujen määrittelemällä tavalla.

Arviointi

Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy myös arvioinnissa. Seinäjoen kouluissa jokainen oppilas tallentaa itselleen merkitykselliset asiat ja onnistumiset omaan portfolioonsa. Sen avulla oppilaat harjoittelevat myös tavoitteiden asettamista omalle oppimiselleen. Portfolio sisältää myös opettajan ja kodin arvioita. Alakoulun puolella eräissä oppiaineissa lukuvuosiarvioinnissa arvioinnin kohteena on myös yrittelijäisyys.


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki