+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Opetuksen kehittäminen » Yrittäjyyskasvatus » Koulujen yrittäjyyskasvatuskäytänteet

Koulujen yrittäjyyskasvatuskäytänteet

Peruskoulujen yrittäjyyskasvatuskäytänteissä näkyvät kunkin koulun omat vahvuudet sekä erityispiirteet. Toisilla kouluilla on jo pitkät perinteet yhteistyöstä lähialueiden yritysten kanssa ja toisilla oppilaiden osallistamisesta suunnitteluun ja ideointiin. Toisilla kouluilla painotetaan kansainvälisyyttä, toisilla liikunnallisuutta tai käden taitoja. Uusia käytänteitä pyritään luomaan tarjoamalla ja jakamalla runsaasti esimerkkejä mm. yrittäjyyskasvatusvastaavien kokouksissa. Erilaiset projektit ja hankkeet synnyttävät myös uusia yrittäjyyskasvatuskäytänteitä kouluihin.
Alla on esiteltynä muutamia koulujen yrittäjyyskasvatuskäytänteitä. Lisää esimerkkejä löytyy Yrittäjyyden toimintamallista.

Alakylän koulu, Työelämään tutustumisen polku
Työelämän tutustumisen polulla jokaisella vuosiluokalla tutustutaan eri ammatteihin. Tarkoituksena on tutustua myös lähialueen yrityksiin.
1.lk: - koulun ammatteihin tutustuminen
2.lk: - vanhempien ammattiesittelyt
3.lk: - vierailu lähikaupassa, tutustutaan kaupan ammatteihin ja yrittäjän toimintaan
4.lk: - maatilavierailu tutustuttaa maanviljelijän ammattiin
- vierailu Valion tehtaalla
5.lk: - vierailu pankissa, tutustutaan pankin ammatteihin
6.lk: - vierailu lehtitalolla, tutustutaan lehden tekijöiden ammatteihin
- Yrityskylä-tunnit ja päivä Yrityskylässä

Joupin koulu, Vertaissovittelijat
Halukkaat ja sopivat oppilaat koulutetaan vertaissovittelijoiksi. Tietynlaisissa riitatilanteissa sovittelijoina toimivat oppilaat. Opettajia informoidaan sovitteluista sekä sopimuksista ja niiden pitävyydestä tarvittaessa. Vertaissovittelijat ovat onnistuneet hyvin työssään.

Kivistön koulu, Koulun myyjäiset
Koulun yhteiset myyjäiset pidetään vuosittain. Kaikki luokat suunnittelevat ja valmistavat tai hankkivat itse myyjäisissä myytävät tuotteet yhteistyössä vanhempien kanssa. Oppilaat toimivat käytännön järjestelytöissä sekä myyntitehtävissä. Mainokset valmistetaan yhdessä. Luokka saa käyttöönsä kertyneen tuoton, jonka käytöstä päätetään luokassa yhdessä.

Kärjen koulu, Oppilaskuntatoimintaa yhteistyössä lähialueen yritysten ja toimijoiden kanssa
Kärjen koulun aktiivinen oppilastoimikunta toimii yhteistyössä Kärki-seuran, koulun vanhempaintoimikunnan sekä K-Market Kärjen kanssa. Oppilaskunta on suunnitellut ja toteuttanut mm. ohjelmaa Kärki-seuran pikkujouluihin. Myös K-Market Kärjen työntekijät sekä asiakkaat ovat saaneet päiväänsä piristystä oppilaiden musiikkiesityksistä. Oppilaskunnan hallitus huolehtii rytmisoittimien lainaamisesta Kärki-seuran organisoimaan 3-5 –vuotiaiden lasten muskariin.
Oppilaskunnan hallitus suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa ja kouluviihtyvyyttä sille suunnattujen aloitteiden kautta.

Niemistön koulu, POP UP – yritykset
POP UP – yritykset perustetaan koulun valinnaisaineen tunneilla. Oppilaiden kanssa yhdessä ideoidaan, millainen yritys milloinkin perustetaan. Yrityksen toimenkuva voi olla hyvin moninainen. Yritys voi esim. pitää myyjäiset, järjestää vanhempainiltoihin kahvilatoimintaa, järjestää marjojenkeräystalkoot sekä myynnin tai esim. järjestää muille oppilaille mukavia tempauksia koulupäivän aikana. Yrityksellä on toimiva kirjanpito. Rahat on päätetty käyttää lukuvuoden lopussa yhteiseen hyvään esim. hankkimalla koululle uusia välituntivälineitä.

Pajuluoman koulu, Toimintapuisto
Koulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaat ideoivat ja toteuttavat toimintapuistopäivän koulun 1.-2. luokan oppilaille sekä päiväkodin esikoululaisille. Toimintapuistopäivänä koulun pihalla voivat seikkailla mm. merirosvot tai vuorikiipeilijät. Toimintapisteisiin pääsee maksamalla huvipuiston omalla rahalla, jota jokainen toimintapuistoon tuleva oppilas saa 10€. Tapahtuman alussa pisteet saavat pohjakassan (leikkirahaa) ja tapahtuman lopuksi kaikki pisteet laskevat toiminnan tuoton.
Toimintapuiston tarkoituksena on järjestää yhteisöllinen ja liikunnallinen koulupäivä, jossa eskarit pääsevät tutustumaan tuleviin koulukavereihinsa. Päivän aikana harjoitellaan myös kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä asioita kuten esim. rahan käyttö. Toimintapisteiden pitäjät harjoittelevat vastuunottamista huvipuiston toimivuuden sekä turvallisuuden takaamisella. (Päävastuun turvallisuudesta takaavat tietysti opettajat.)

Tanelinrannan koulu, Luokkien vastuutehtävät
Koulun jokaisella luokka-asteella toisesta luokasta eteenpäin on omat vastuutehtävät, joista huolehditaan lukuvuoden aikana.
2. lk:lla piha-alueen roskien kerääminen poimureilla sankoihin ja tyhjääminen piharoskikseen.
3. lk::lla ruokalan tuolien laskeminen ennen ruokailujen alkamista.
4. lk:lla kirjaston siivous, palautettujen kirjojen hyllyttäminen&yl. siisteys.
5. lk:lla kummina toimiminen ja talonmiehen aputehtävät (saliin tuolit ym.)
6. lk:lla päivänavaukseen salin laittaminen valmiiksi (piano, alttari, äänentoisto, mikki, valkokangas tarvittaessa...)

Seinäjoen Lyseo, Yrittäjän päivän kirpputori/myyjäistapahtuma
Vuosittain yrittäjän päivää vietetään yhteisesti valmistellulla kirpputori/myyjäistapahtumalla koulun pihalla. Luokat tekevät mainokset sekä hoitavat käytännön järjestelyt myyntipöytien siirtelystä, myyntityöhän ja siivoukseen asti. Luokat päättävät itse rahojen käyttökohteen.

Seinäjoen Lyseo, Yrittäjäpaneeli
Koulun yhdeksäsluokkalaisille järjestetään yrittäjäpaneeli yhteistyössä Seinäjoen yrittäjien kanssa. Yrittäjät valitsevat keskuudestaan neljä yrittäjää, jotka tulevat paneeliin tentattavaksi. Oppilaille esitellään panelistiyrittäjät etukäteen. Yhteiskuntaopin tunneilla suunnitellaan ryhmissä kysymyksiä yrittäjille. Tilaisuus järjestetään koulun salissa, jonne kokoontuvat kaikki yhdeksäsluokkalaiset. Tilaisuus kestää yhden oppitunnin verran.

Nurmon yläaste, Yrittäjän päivän ohjelma
Yrittäjän päivä alkaa vuosittain yrittäjyyteen liittyvällä aamunavauksella. Päivän aikana oppilaille järjestetään yrittäjyystiimin organisoimana tietokilpailu, jonka kysymykset koskevat maakunnan yrityksiä. Tietokilpailussa joka luokka-asteen paras palkitaan. Mikäli koulun vuosittainen teema liittyy yrittäjyyteen, voidaan edellisten lisäksi tehdä esimerkiksi luokittain jokin sopiva "tuotos" toimivasta ja yritteliäästä luokasta, joka voi olla esimerkiksi juliste, runo tai muu vastaava. Opettajat antavat teemapäivän näkyä pukeutumalla "Yritä eres, son kumminki paree sun kannaltas" -t-paitoihin.
Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki