+
Tulosta
Etusivu

Romani-hanke

HANKKEEN TAUSTAA JA HISTORIAA


Seinäjoki on ollut mukana opetushallituksen järjestämässä romanilasten koulunkäyntiä tukevassa hankkeessa vuodesta 2009 alkaen. Ennen hanketta romanioppilaiden koulunkäynnissä Seinäjoella oli isoja ongelmia. Päättötodistuksen peruskoulusta oli saanut vain kaksi oppilasta. Romanioppilaat olivat sijoitettuna pääasiassa pienluokille ja heillä oli paljon poissaoloja.


Vuonna 2008 kaupunkiin palkattiin koulunkäynninohjaajaksi Jari Stenroth. Samana vuonna OPH oli aloittanut tämän hankkeen ja rehtori Jorma Perälän aloitteesta Seinäjoki anoi seuraavana vuonna hankkeeseen mukaan. Romanitaustaisena työntekijänä Jari Stenroth loi hankkeen onnistumiselle hyvän lähtökohdan. Seinäjoki pääsi hankkeeseen mukaan syksyllä 2009 ja hankkeen koordinoijana aloitti Jorma Perälä. Hanketyöntekijänä on toiminut Jari Stenroth ja alusta asti mukana on myös ollut aktiivinen ohjausryhmä, jossa on edustus koulutoimesta, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta ja seurakunnasta. Syksystä 2011 alkaen hanketta on koordinoinut erityisopettaja Hannu Syrjä.

Hankkeella oli aluksi 3 painopistealuetta:

a) Romanitaustaisen oppilaan ja hänen vanhempiensa vastaanotto koulussa.
b) Romanikodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.
c) Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä romanikulttuurin tuntemuksen lisääminen ja erityisesti kouluyhteisön romanivähemmistön ja valtakulttuurin yhteyksien edistäminen.

Myöhemmin mukaan on tullut romanioppilaiden koulunkäynnin seuranta ja tukeminen, erilaiset kerhot, vanhempaintapaamiset, oppaan laatiminen, toimintastrategian suunnittelu ja ll -asteelle siirtyvien romanioppilaiden tukeminen.


Tällä hetkellä Seinäjoella on hieman yli 20 peruskoulua käyvää romanioppilasta. Kaikki käyvät koulua ja hankkeen aikana kukaan ei ole keskeyttänyt peruskoulua. Peruskoulusta päättötodistuksen saaneet romanioppilaat ovat myös jatkaneet ll -asteen koulutukseen. Yhteistyö kotien ja koulunvälillä on parantunut mutta haasteita riittää vielä. Hienoa on, että suurin osa romanilapsista tulee eskarin kautta peruskouluun.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana:

Syrjä Hannu, koordinointi hannu.syrjaseinajoki.fi p. 06 416 6331
Stenroth Jari, hanketyöntekijä jari.stenrothseinajoki.fi p.044 974 6147

Nevala Päivi
Pajaniemi Janne
Rajala Pirjo
Svart-Stenroth Päivi
Virkkala Rami
Ylä-Jarkko Tiina

Matkalla yhdessä -ohjeita reppuun, kouluun ja opettajille romanilasten peruskoulua varten (pdf, 1.03 Mt) Romanikulttuurin sanansaattaja (pdf, 0.78 Mt)


OPH:n seminaari Seinäjoella

Romaninuoret matkalla huomiseen


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki