+
Tulosta
Etusivu

Osaava

Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on aktivoida kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön organisaatiota kehittämään oman henkilöstönsä osaamista. Keskeisellä sijalla ohjelmassa on parantaa koko opetustoimen henkilöstön osaamista sekä ylläpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskykyä. Ohjelmalla tuetaan paikallisesti ja alueellisesti osaamisen kehittämisessä tarvittavien rakenteiden, suunnitelmien ja toimintamallien luomista. Laatukriteeristön käyttöönotto sekä joustavien täydennyskoulutusmuotojen ja -mallien kehittäminen on ohjelmassa keskeisellä sijalla.


Linkki Osaavan koulutustarjontaan
http://www.epky.fi/osaava-koulutukset

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle VI (Osaava) -hanke 2015–2016

Hankkeen kesto: 26.8.2015-31.12.2016

Osaava VI -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Maakunnallisen opetusuunnitelmauudistus
- Verkostoyhteistyön ja rakennetun toimintamallin vakiinnuttaminen
- Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa
- Työssäjaksaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen

Hankkeita rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeissa on mukana 18 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta.

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle V (Osaava) -hanke 2014–2015

Hankkeen kesto: 1.5.2014-31.5.2015

Osaava V -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Maakunnallisen opetussuunnitelmauudistuksen toteuttaminen
- Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet opetuksessa
- Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen
- Moniammatillinen yhteistyö
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen

Kehittämistoiminnalla pyritään luomaan uusia toimivia malleja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen. Erityisenä kehittämiskohteena on maakunnallisen opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä toiminta.

Hankkeessa on mukana 18 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta ja hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle IV (Osaava) -hanke 2013–2014

Hankkeen kesto: 1.2.2013-31.12.2014

Osaava IV -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa
- Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen
- Kodin ja koulun yhteistyön tukeminen
- Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen valmistautuminen
- Osaamisen johtamiseen kouluttaminen
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen

Hankkeessa panostetaan alueellisen koulutusjärjestelmän mallintamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa on mukana 18 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta.

Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeen toteutuksen osalta tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa.

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle III (Osaava) -hanke 2012–2013

Osaava III -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Työssäjaksamisen tukeminen
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen
- Mentorointi/vertaistuki/parastaminen
- Osaamisen johtaminen
- Opetushenkilöstön osaamisen kartoittaminen ja tiedon hallintatyökalun kehittäminen

Hankkeessa panostetaan alueellisen koulutusjärjestelmän mallintamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Epky:n kanssa. Hankkeessa on mukana 19 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta.

Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeen toteutuksen osalta tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa.

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle II (Osaava) -hanke 2011–2012

Hankkeen kesto: 1.9.2011-31.12.2012.

Osaava II -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Työssäjaksamisen tukeminen
- Pedagogisen osaamisen kehittäminen
- Mentorointi/vertaistuki/parastaminen
- Osaamisen johtaminen
- Opetushenkilöstön osaamisen kartoittaminen ja tiedon hallintatyökalun kehittäminen
- Alueellisen koulutusjärjestelmän mallintamiseen yhteistyössä Epky:n kanssa.

Hankkeessa on mukana 19 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta ja hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeen toteutuksen osalta tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa.

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle (Osaava) -hanke 2010–2011

Hankkeen kesto: 1.8.2010-31.12.2011.

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle (Osaava) -hankkeen tavoitteet ovat:
- Opetushenkilöstön ja opetushallinnon osaamisen vahvistaminen
- Opetuksen laatutyön vahvistaminen
- Kuntakohtaisten koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatiminen
- Kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen osana johtamisjärjestelmää
- Alueellisen täydennyskoulutusjärjestelmän kehittäminen ja vakiinnuttaminen hankkeessa mukana olevien kuntien yhteistyömuotona verkostoitumalla sekä
- Koulujen työelämävalmiuksien vahvistaminen.

Hankkeen aikana kartoitetaan toimivat yhteistyömallit ja luodaan alueellinen täydennyskoulutusjärjestelmä. Hankkeessa on mukana 16 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta ja hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeen toteutuksen osalta tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa.


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki