+
Tulosta
Etusivu

Erityinen tuki ohjauksessa

Oppilaanohjauksen hankkeessa kartoitettiin erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden ohjauskäytänteiden tämänhetkisiä muotoja ja odotuksia. Seinäjoen kaupungin perusopetuksen tukea tarvitsevia oppilaita opettavien erityisopettajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta muodostui kokonaiskuva, miltä Seinäjoen erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden ohjauskäytänteiden todellisuus näyttää ja mitä tulisi kehittää:

  • Koulussa erityistä tukea tarvitsevan (osittain tai kokonaan yksilöllistetyn) oppilaan ohjauksen paras asiantuntija on yleensä hänen oma opettajansa. Opinto-ohjaajan neuvot ovat tarpeen muun muassa yhteishakuun liittyvissä asioissa.
  • Joidenkin hyvin erityistä tukea vaativien oppilaiden, esimerkiksi kehitysvammaisten ohjaamisessa, oppilaanohjaajalla on kohtuullisen vähän annettavaa. Paras asiantuntemus löytyy tuolloin omalta erityisopettajalta, joka konsultoi lähioppilaanohjaajaa ja ohjaa oppilaita yksilöllisesti ammatillisiin opintoihin, ammatillisten opintojen erityislinjoille tai erityisammattioppilaitoksiin.
  • Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia osallistua oppilaan ohjaukseen yleisopetuksen oppilaiden mukana. Osallistuminen toisen asteen tutustumispäiviin (mm. ATT8) työelämäjaksojen (TET) lisäksi ovat oppilaille erityisen tärkeitä . Tämäntyyppisiä mahdollisuuksia pyritään järjestämään oppilaille jatkossakin ja kehitetään erityisopettajien ja opinto-ohjaajien keskinäistä yhteistyötä näiden järjestämisessä.
  • Perusopetuksen oppilaan ohjaukseen kaivattaisiin lisää resursseja: erityistä tukea tarvitsevaa oppilaan ohjaus vie aikaa moninkertaisesti. Parannusta tähänkin on saatu.
  • Erityisopettajat tarvitsisivat tietoa oppilaan ohjauksen sisällöistä ja materiaaleista yleisopetuksessa. Hyväksi havaittujen ohjausmateriaalien linkkilista on nyt asetettu kaikkien opettajien saataville Akkunan opetustoimen ohjaussivustolle.

Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki