+
Tulosta
Etusivu

6-18 -vuotiaiden ohjaussuunnitelma

Opetussuunnitelman mukaan oppilaiden ohjaus on kaikkien kouluyhteisössä toimivien tehtävä.

Oppilaat tarvitsevat ohjausta eri tilanteissa ja eri oppilaiden ohjaustarpeen määrä on yksilöllinen.

Ohjaussuunnitelman tarkoituksena on kuvata niitä oppilaiden ohjaamiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla ohjaukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Näitä arkisia toimenpiteitä tekevät useat kouluyhteisön aikuiset.

Ohjaussuunnitelmassa nämä oppilaan ohjaamiseen tarvittavat toimenpiteet muodostavat ohjaustoimiksi nimettyjä kokonaisuuksia. Ohjaustoimia toteuttavat ohjaustoimijat, kouluyhteisön eri aikuiset. Ohjaussuunnitelma on koottu ristiintaulukoinnin muotoon, jolla kuvataan eri ohjaustoimijoiden vastuut, tehtävät ja työnjako ko. ohjaustoimen osalta.

Ohjaustoimille on annettu koodinumeroita (esim 1- tai 926), joilla voidaan luokitella ohjaustoimet vain tiettyjen luokka-asteiden oppilaita koskeviksi tai koko perusasteen opetusta koskeviksi ohjaustoimiksi.

Lisäksi ohjaustoimet on luokiteltu väreillä, jotka kertovat ohjaustoimen laatua. Vihreällä värillä merkityt ohjaustoimet koskevat kaikkia oppilaita, keltaisella ja punaisella värillä merkityt ohjaustoimet koskevat intensiivisempää tukea tarvitsevia oppilaita.

Ohjaussuunnitelman ristiintaulukossa esiintyvät aakkoset kytkevät yhteen ohjaustoimen ja ohjaustoimijan. Taulukosta eri toimijoiden on helppo tarkistaa osuutensa ohjaustoimien työnjaosta.

Yksittäisen ohjaustoimen ristiintaulukoinnin muodossa olevaan muistioon, työnjakotaulukkoon, on kirjoitettu tiivistetysti ko. ohjastoimeen liittyvät käytännön työtehtävät muutamalla lauseella.

Nämä muistiot ovat koulukohtaisia, koska henkilöstön määrä erikokoisissa kouluissa määrittää tehtäväjakoa; näitä muistioita ei siksi ole mukana tässä ohjaussuunnitelman rakennetta selvittävässä esityksessä. Sen sijaan jokaisen ohjaustoimen sisällöstä on lyhyt yleinen kuvaus dokumentissa Ohjaustoimen sisältö (pdf, 0.47 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki