+
Tulosta
Etusivu

Hankkeiden tuloksia


Ohjauksen kehittämishanke


Seinäjoella on kehitetty oppilaiden ohjausta Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella vuosina 2008 - 2011.
Hankkeen tavoitteet määriteltiin ensimmäisissä ohjausryhmän kokouksissa 2008. Lähtökohtana oli huoli syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista. Hankkeen avulla pyrittiin oppilashuollon voimavarojen tehokkaaseen kohdentamiseen ja organisointiin sekä luomaan koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseksi oppilaan ohjaukseen yhtenevät käytännöt koko kaupungin alueella.

Hankkeessa on ollut neljä kehitettävää osa-aluetta:
1. Pilarin, lasten ja nuorten tukipalvelu, toimintamallin kehittäminen
2. Seinäjoen 6–18-vuotiaiden ohjaussuunnitelman, (ohjaus- ja oppilashuoltokäytänteiden kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä kesäohjaamo, pudokasseula)
3. opettajien työelämään tutustumistoiminnan vakiinnuttaminen (OPE-TET) sekä
4. erityistä tukea vaativien oppilaiden ohjaamiskäytäntöjen kehittäminen.

Hankkeen tuotoksista löytyy kirjanen Oppilaanohjauksen uudet tuulet (pdf, 1.49 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki