+
Tulosta
Etusivu

Opetussuunnitelmatyö

Eteläpohjalainen maakunnallinen opetussuunnitelmatyö – OPS 2016!

Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ja Isokyrö ovat aloittaneet yhteisen maakunnallisen opetussuunnitelmatyön. Yhteistyössä on mukana 18 kuntaa. Näin laaja yhteistyö opetussuunnitelman tekemisessä on maassamme ainutlaatuista ja se on noteerattu myös valtakunnallisesti. Yhteistyö lähti liikkeelle Seinäjoen perusopetusjohtaja Jari Jaskarin ehdotuksesta.

Maakunnallinen opetussuunnitelma kokoaa eteläpohjalaiset kunnat yhteen tekemään maakuntatason opetussuunnitelmaa. Työ on organisoitua ja sitä koordinoidaan Osaava-hankkeen alla; Osaava-hankkeen ohjausryhmä on myös maakunnallisen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä. Opetussuunnitelmatyön johtoryhmä koordinoi kokonaisuutta ja koontiryhmä kokoaa paikallisesti työstetyt asiat opetussuunnitelma luonnokseksi ja esittää luonnoksen johtoryhmälle. Maakunnalliset työryhmät ja alueiden / kuntien tiimit työstävät osaltaan yhteistä opetussuunnitelmaa. Tähän mennessä näissä tiimeissä työskentelee noin 200 opettajaa.

Työ lähti liikkeelle alkuvuodesta 2014 yhteisen arvopohjan selvittämisestä. Unelmieni koulu -kyselyn avulla jokainen eteläpohjalainen sai kertoa, mikä perusopetuksessa on arvokasta ja tärkeää. Kyselyyn vastasi noin 2500 eteläpohjalaista. Kysely nosti esiin hyvin samansuuntaisia asioita eri kunnissa. Eteläpohjalaiset kokevat tärkeiksi arvoiksi tietojen ja taitojen oppimisen, omien vahvuuksien löytämisen ja oikeudenmukaisuuden. Oppilaat osallistuivat kouluissa myös kuvataiteen ja äidinkielen tehtävien avulla Unelmieni koulu -pohdintoihin.

Arvotyöskentelyn tulosten pohjalta koottiin neljä maakunnallisesti yhteistä arvoteemaa:

Opimme
Oppilas on aktiivinen tietojen ja taitojen oppija. Opettajan tehtävä on auttaa ja kannustaa oppilasta löytämään erilaisia tapoja ja menetelmiä oppia yhdessä muiden kanssa. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa on jatkuvaa uusien polkujen löytämistä: taitojen oppimista, tiedon hakua ja käsittelyä sekä kriittistä arviointia alati muuttuvassa ympäristössä.

Tunnemme
Koulun on tärkeää ohjata oppilaan elämänhallintataitojen kehittymistä yhdessä kotien kanssa. Omien vahvuuksien löytäminen ja tunteminen kehittävät oppilaan tervettä itsetuntoa ja luottamusta elämässä selviämiseen. Oppilasta opetetaan tunnistamaan oman toiminnan vaikutukset myös toisiin ihmisiin.

Toimimme
Yhteisöllisessä koulussa vuorovaikutus ihmisten välillä on ystävällistä ja tasa-arvoista. Erilaiset ihmiset toimivat yhdessä toisiaan arvostaen. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan aktiivisesti, tavoitteellisesti ja sisukkaasti yhdessä tehden ja yrittäen.


Iloitsemme
Koulun toimintakulttuuri luo turvallisen oppimisympäristön. Kouluyhteisössä on tilaa uteliaisuudelle ja erilaiselle oppimiselle. Koulussa viihdytään yhdessä kavereiden ja ystävien kanssa. Hyvinvoivassa koulussa on ilo oppia!

Arvoteemat tulevat luomaan pohjan maakunnalliselle opetussuunnitelmalle.

Maakunnallinen tuntijako on hyväksytty alkuvuodesta 2015 kaikissa eteläpohjalaisissa kunnissa. Eteläpohjalaista lisää ovat kaksi lisätuntia alkuopetukseen, yksi tunti B1-ruotsiin yläkoulun puolella, sekä yksi tunti 7. luokkalaisille yrittäjämäistä toimintatapaa. Yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus ovat eteläpohjalaisia opetussuunnitelman painotuksia, jotka kulkevat opetuksen mukana koko perusopetuksen ajan.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Aktiivinen aika maakunnallisen opetussuunnitelman teossa on vuosi 2015, jolloin aine- ja aiheryhmät työstävät asioita maakunnan tasolla.

Maakunnallinen opetussuunnitelmatyö on täynnä haasteita, mutta tuo myös valtavasti etuja. Yhteinen tahtotila tuo haasteisiin ratkaisuja ja edut ovatkin haasteita suurempia. Verkostoituminen avaa uusia ovia ja uudet ideat ja käytännöt tulevat yhteisesti käyttöön. Opetushenkilökunta verkostoituu, resurssit otetaan käyttöön ja työmäärä jakautuu, eikä "pyörää tarvitse keksiä 18 kertaa uudelleen".

Lisätietoa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta Opetushallituksen verkkosivulta www.oph.fi/ops2016

Unelmieni koulu

Opetussuunnitelmatyö käynnistyi alkuvuodesta 2014 arvokeskusteluilla. Oppilaiden osallistaminen arvokeskusteluun koettiin tärkeänä ja Unelmieni koulu -tehtävissä oppilaiden toiveet saatiin nostettua esille kuvien ja sanojen kautta. Kuvissa ja kirjoituksissa nähdään Unelmien koulu lapsen ja nuoren silmin. Tässä Unelmieni koulu -tehtävien satoa:

Nukketeatteri- ja puheanimaatiovideoita

Unelmakoulu -video
Kärjen koulun 1A ja 1B -luokkien Unelmieni koulu -ilottelusta opettajinaan Mari Wright-Tuokko ja Tuija Virtanen.

Kärki in you dreams -video
Kärjen koulun 3B-luokan oppilaiden ja opettaja Tuomo Läntelän tarina Tie Unelmien kouluun.

Oppilaiden kuvataidetöitä

My dream school, Emma Vertanen 2014, 7B luokka, Evijärven keskikoulu

Unelmieni koulu, Iida Valli 2014, 5A luokka, Kirja-Matin koulu, Seinäjoki

Unelmieni koulu ryhmätyö, Valkiavuoren koulun 5-6 pienluokka 2014, Seinäjoki

Kunniakirjalla huomioituja runoja

Unelmien koulu

Et se opettaja antais
vaan sellaista jälkiruokaa,
kun tulis sinne ekaa kertaa.

Se ei olis niin kaukana,
ettei tuli ikävä äitiä ja iskää.

Siellä olis kivaa leikkiä
toisten kavereitten kaa.

- Masi Myllymäki 2014, esikoululainen, Metsäkulman päiväkoti, Seinäjoki -


Unelmien koulu

Oispa aika ja vuodet opettaneet meitä,
oispa ihmiset ja tapahtumat
luoneet meistä ne,
jotka ovat tulevia rakentamaan niitä hetkiä,
paikkoja, tapahtumia, joissa kasvaa
uusia itsenäisiä tiimipelaajia,
heikkoja, mutta vahvoja päättäjiä,
jotka jatkavat tätä valtavaa ympyrää.

Me emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan,
emme voi kertoa, mitä jo seuraavan nurkan takaa
voi paljastua,

joten te, joilla on mahdollisuus turvata tietomme,
kun emme itse siihen usko,
älkää luovuttako vaan opettakaa ja ohjatkaa meitä,
aina vain vastuksestamme huolimatta
- sillä se on tärkeintä juuri silloin,
kun eniten olemme valmiina heittämään
hanskat tiskiin.
Älkää antako meidän eksyä. Kiitos

- Ringa Yli-Rahnasto 2014, 9A luokka, Alahärmän yläkoulu -


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki