+
Tulosta
Etusivu

Työnantajan ohjeistus

Peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluu koulun ja työelämän yhteistyö. OPETET on osa tätä yhteistyötä. Sen avulla opettaja ja koulu saavat ajanmu-kaisia tietoja työelämästä. Toiminnan tavoitteena on, että opettaja saisi TET -jaksolta virikkeitä oman opetuksensa ja omien sekä työyhteisönsä työkäytän-teiden kehittämiseen

Opettaja ottaa Teidän yritykseenne yhteyttä ja tiedustelee OPETET-paikkaa.
Hän odottaa että,

  • saisi tutustua monenlaisiin työtehtäviin
  • saisi ohjausta mahdollisissa työtehtävissä
  • saisi seurata ammattilaisen työskentelyä
  • saisi tietoja yrityksessänne olevista ammateista ja niihin kouluttautumises-ta sekä yrittäjyydestä.


Käytännössä tutustuminen olisi havainnointia, keskusteluja, mahdollisiin pa-lavereihin osallistumista yhdessä tutustumispaikan määräämän yhteyshenki-lön,"TET –tutorin", kanssa ja mahdollisuuksien mukaan työskentelyä sopivissa tehtävissä.

Jakson kesto on 1-2 työpäivää. Päivittäinen työaika on 6-8 tuntia.

Jakson tarkemmasta sisällöstä, ohjelmasta ja kestosta työpaikka ja opettaja sopivat keskenään.

Opettaja on vakuutettu koulun puolesta. Työpaikan vastuu on sama kuin sillä on vierailijastaan.


Opettaja tekee OPETET jaksosta pienen raportin, johon hän kerää tietoja yri-tyksestä, sen toiminnasta ja eri ammattien sekä työelämän vaatimuksista.

Lisätietoja:

Seinäjoen oppilaanohjauksen kehittämishanke (OPE-TET)
Johanna Väisälä
FM
Yrittäjyyskasvatus ja OPE-tet koordinaattori
Seinäjoen Yhteiskoulu
E-mail: Johanna.Vaisala(at)edu.seinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi