+
Tulosta
Etusivu

OPE-TET

Yrittäjyyttä, elämyksiä, tietoja ja taitoja

Ope-/rehtori-TET - parempi koulutusmahdollisuus

Opettajien työelämään tutustuminen, Ope-TET, on tarkoitettu opetushenkilöstölle sekä perusopetuksessa että lukioissa. Sen tavoitteena on lisätä koulujen ja yritysten välistä kumppanuutta. Samalla se lisää opettajien työelämätietoutta ja päivittää yhteyksiä elinkeinoelämään. Kohderyhminä Ope-TET:lla on nimensä mukaisesti opettajat, mutta myös yritykset. Ope-TET -jakson aikana opettaja tutustuu käytännössä yrityksen toimintaan muutaman työpäivän ajan.

Ope-TET:n avulla opettaja saa virikkeitä oman oppiaineensa opetustyöhön ja päivittää tietojaan tämän päivän työelämän tarpeista ja oman oppiaineensa merkityksestä työelämässä. Samalla opettaja laajentaa oppimisympäristöään fyysisesti ja henkisesti. Jokaisen opettajan tulee pystyä kertomaan ajankohtaista tietoa eri alojen ammateista. Yrityskontaktien avulla opettaja päivittää samalla myös omaa ammatillista osaamistaan.

Yrityksen näkökulmasta motivoivana tekijänä on tuoda yritystä näkyväksi opettajien keskuudessa ja sitä myöten tulla tunnetuksi nuorille. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan molemminpuolinen innovatiivinen prosessi koulun ja yrityksen välille. Nuoret oppivat yritykseltä ja yritykset nuorilta – opettajien välityksellä.

Ope-/rehtori-TET:n toteutus pähkinänkuoressa

Seinäjoella ope-/rehtori-tet on peruskoulun 3.-9. luokan opettajille, lukion opettajille ja rehtoreille suunnattu mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin/organisaatioihin. Ope-/rehtori-tet -jakso kestää 1-2 päivää. Työaika 6-8 tuntia päivässä. Jokainen opettaja/rehtori voi osallistua TETiin 2 päivää lukuvuodessa. Kuitenkin siten, että TET-paikka vaihtuu vuosittain. Samaan työpaikkaan voi kerrallaan osallistua korkeintaan kaksi henkilöä.

TETissä opettaja/rehtori tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti. TET-jaksoon voi valmistautua esimerkiksi tutustumalla tulevan työpaikan internetsivuihin.

Jos opettaja/rehtori etukäteen anoo koulujen työpäivien ulkopuolelle Ope-/rehtori-tetin, hän voi korvata osan Veso -koulutuspäivistä.

Vakuutukset: TET-jaksolla olevat henkilöt ovat palkallisessa koulutuksessa, joten heihin pätee kaupungin henkilöstön vakuutusturva. Vastaanottajan vastuu on sama kuin sillä on vierailijastaan.


Yhteistyöterveisin

Johanna Väisälä
Seinäjoen kaupungin ope-/rehtori-tet koordinaattori
johanna.vaisalaseinajoki.fiSeinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki