+
Tulosta
Etusivu

OPE-TET

Yrittäjyyttä, elämyksiä, tietoja ja taitoja

Ope-/rehtori-TET:n ajatus

Ope-/rehtori-tet on opettajille/rehtorille suunnattu mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin/organisaatioihin ja sitä kautta päivittää tietouttansa nykypäivän työelämästä ja yritystoiminnasta. Tavoitteena on, että opettaja/rehtori voi suorittamansa tet-jakson jälkeen jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen tietoa työelämästä ja esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä.

Ope-/rehtori-TET:n toteutus pähkinänkuoressa

Ope-/rehtori-TET -jakso kestää 1 - 2 päivää. Työaika 6 - 8 tuntia päivässä.
TET:ssä opettaja/rehtori tutustuu ja osallistuu yrityksen tai organisaation toimintaan työntekijöiden opastuksella ennakkoon valmistellun suunnitelman mukaisesti.
Sopii esimiehensä ja työpaikan kanssa TET:n ajankohdasta. Työskentelee jakson ajan työnantajan osoittamissa tehtävissä, tutustuu työpaikan ammatteihin ja työelämän vaatimuksiin sekä johtajuuteen (rehtorit).

Vakuutukset TET-jaksolla olevat henkilöt ovat palkallisessa koulutuksessa, joten heihin pätee kaupungin henkilöstön vakuutusturva. Vastaanottajan vastuu on sama kuin sillä on vierailijastaan.


Yhteistyöterveisin

Johanna Väisälä
FM
Yrittäjyyskasvatus ja OPE-/REHTORI-tet koordinaattori
Seinäjoen Yhteiskoulu
E-mail: Johanna.Vaisala(at)edu.seinajoki.fi


Ope-TET – parempi koulutusmahdollisuus

Opettajien työelämään tutustuminen, Ope-TET, on tarkoitettu opetushenkilöstölle sekä perusopetuksessa että lukioissa. Sen tavoitteena on lisätä koulujen ja yritysten välistä kumppanuutta. Samalla se lisää opettajien työelämätietoutta ja päivittää yhteyksiä elinkeinoelämään. Kohderyhminä Ope-TET:lla on nimensä mukaisesti opettajat, mutta myös yritykset. Ope-TET -jakson aikana opettaja tutustuu käytännössä yrityksen toimintaan muutaman työpäivän ajan.

Ope-TET:n avulla opettaja saa virikkeitä oman oppiaineensa opetustyöhön ja päivittää tietojaan tämän päivän työelämän tarpeista ja oman oppiaineensa merkityksestä työelämässä. Samalla opettaja laajentaa oppimisympäristöään fyysisesti ja henkisesti. Jokaisen opettajan tulee pystyä kertomaan ajankohtaista tietoa eri alojen ammateista. Yrityskontaktien avulla opettaja päivittää samalla myös omaa ammatillista osaamistaan.

Yrityksen näkökulmasta motivoivana tekijänä on tuoda yritystä näkyväksi opettajien keskuudessa ja sitä myöten tulla tunnetuksi nuorille. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan molemminpuolinen innovatiivinen prosessi koulun ja yrityksen välille. Nuoret oppivat yritykseltä ja yritykset nuorilta – opettajien välityksellä.

Mikäli yrityksenne haluaa lähteä mukaan ope-TET:iin, otathan yhteyttä Taloudellisen tiedotustoimiston koulu-coachiin Jukka Mäntymaahan
(jukka.mantymaa(at)tat.fi, GSM 050 435 4844).

Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi