+
Tulosta
Etusivu

Arkisto

Opetustoimen tiedotearkisto

Kevään 2011 arviointi

Kevään arviointikohteena oli kodin ja koulun yhteistyö. Kyselyyn vastasivat 4-9 – luokkalaisten vanhemmat, opettajat kuin oppilaatkin. Vanhempaintapaamiset toimivat hyvin niin opettajien kuin vanhempienkin mielestä (keskiarvot yli 4,5). Kyselyyn vastanneet vanhemmat pitivät vanhempaintapaamiseen ja vanhempainiltaan osallistumista tärkeänä. Oppilaista alakouluikäiset pitivät vanhempiensa osallistumista tärkeämpänä kuin yläkouluikäiset. Tässä kohdin näkyy iän vaikutus. Vanhempaintoimikuntien toiminta ei saanut yhtä korkeita arvioita, mutta toisaalta todettiin monilla kouluilla olevan aktiivisesti toimivia vanhempia, vaikka koululla ei olisi virallista vanhempaintoimikuntaa. Vanhempien vastausprosentti kyselyssä olisi voinut olla korkeampi. Tutustu kyselyn kaikkiin tuloksiin tarkemmin Kodin_ja_koulun_yhteistyo_2011.pdf (pdf, 0.79 Mt)


Syksyn 2010 arviointi

Syksyn 2010 arviointikyselyn tulokset kohdistuivat kouluun työyhteisönä ja sen ilmapiiriin. Opettajakokouksiin toivottiin aikaa yleiseen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Koulutyössä vaikuttaminen myös vaihtelee: joissain kouluissa oppilaita on otettu mukaan vaikuttamiseen, mutta oppilaiden osallisuuden lisäämisessä on vielä tehtävää. Kokonaisuutena kyselyn vastaukset kertovat siitä, mitä perusopetuksessa tällä hetkellä tapahtuu: esimerkiksi erityistä tukea tarvitaan enenevässä määrin ja koulujen vaikutusmahdollisuutta halutaan kasvattaa. Koulujen omat tulokset kertovat tarkemmin sen, millaiset asiat kullakin koululla ovat pinnalla ja akuutteja. Rehtorin tehtävä on huolehtia koulukohtaisten tulosten huomioimisesta koulun arjessa.
Julkinen kooste, jossa ei ole koulukohtaisia tietoja, Koulu_tyoyhteisona_ja_ilmapiiri_2010.pdf (pdf, 0.22 Mt)


Kevään 2010 arvioinnit

Johtajuus

Yli puolet vastaajista (51,04%) koki erittäin helpoksi lähestyä esimiestään ja yhteensä 86,65% vastaajista koki esimiehen lähestymisen erittäin helpoksi tai helpoksi. Tämä antaa hyvän lähtökohdan sujuvalle henkilöstön yhteistyölle. Naisten ja miesten näkemykset olivat hyvin samanlaisia ja samansuuntaisia. Suurin ero syntyi esimieheltä saadun palautteen osalta. Jopa 14,86 % naisista koki saavansa huonosti palautetta, kun vastaava miesten lukema oli 4,65%.
Kyselyn tulokset (pdf, 0.25 Mt)

Oppimisprosessien ohjaus, käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot

Opettajien vastaukset ovat tärkeitä tienviittoja sille, mikä on kasvatuksen asiantuntijan näkökulma tänä päivänä käyttäytymiseen ja oppimisprosessiin, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Oppilaiden kirjaamissa avoimissa palautteissa (491 kpl) on listattuna puolestaan paljon tärkeää, tämän hetken ja päivän koululaisen kokemaa arkea. Näiden pohjalta voidaan koulun arkea ja opetustoimintaa kehittää. Avoimia vastauksia emme saata julkisuuteen. Kyselyn tulokset (pdf, 0.44 Mt) ja oppilaskyselyn yksityiskohtaiset graafiset esitykset (pdf, 1.36 Mt) .

Oppimisympäristöihin ja tukipalveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta silti kehitettävää riittää

Kaikkia kouluja koskevana toteutettiin kevätlukukaudella 2009 oppimisympäristöä ja tukipalveluita koskeva kysely opettajille (oppimisympäristö ja tukipalvelut) sekä perusopetuksen vuosiluokkien 4-9 oppilaille (oppimisympäristö).
Lue lisää kyselyn tuloksesista:

Oppimisympäristö oppilaat 2009 (pdf, 0.25 Mt)
Oppimisympäristö rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 2009 (pdf, 0.28 Mt)
Tukipalvelut rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 2009 (pdf, 0.29 Mt)

Kouluterveyskyselyn 2009 Seinäjoen tulosten julkistamistilaisuus järjestettiin maanantaina 26.4.2010
Kouluterveyskyselyn tulokset 2009 (pdf, 0.04 Mt) Kouluterveyslääkärin esitys 2009 (pdf, 0.16 Mt)

Yhteistyö ja yhteissuunnittelu ovat tärkeässä roolissa, kun henkilöstöä ja koulua työyhteisönä kehitetään

Huhti-toukokuussa 2008 toteutettiin kysely koulun henkilöstön kehittämisestä sekä koulusta työyhteisönä. Kyselyihin vastasi kunkin koulun opetushenkilöstö mukaan lukien koulunkäynninohjaajat. Kyselyn tulokset:
Koulu työyhteisönä (pdf, 0.03 Mt)
Henkilöstön kehittäminen (pdf, 0.03 Mt) (pdf)


Kodin ja koulun yhteistyö toimii, mutta sitä on myös tarpeen kehittää

Syksyllä 2007 toteutettiin kodin ja koulun yhteistyötä koskeva kysely henkilöstölle, vanhemmille ja perusopetuksen 4-9 luokkien oppilaille. Kyselyn tulokset (pdf, 0.79 Mt)

Tyytyväisyys tukipalveluihin ja oppimisympäristöön vaihtelee

Lokakuussa 2006 toteutettiin Seinäjoen perusopetuksen tukipalveluita ja koulujen oppimisympäristöä koskeva kysely. Tukipalvelukyselyyn vastasivat opetushenkilöstö ja rehtorit. Oppimisympäristöä koskevaan kyselyyn vastasivat lisäksi vuosiluokkien 4-9 oppilaat. Raportti (pdf, 0.02 Mt)

Peruskoulujen opetus saa kiitosta

Marraskuussa 2005 toteutettiin kaikille Seinäjoen peruskoululaisten vanhemmille asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä Edufin Oy:n kanssa. Kyselyyn tuli kaikkiaan 2224 vastausta. Alakoululaisten vanhemmista vastasi n. 60 %. Yläkoulujen osalta tulos oli vielä parempi, n. 70 %. Vanhemmilla oli myös mahdollisuus antaa koulun sisäiseen kehittämiseen tarkoitettua kirjallista palautetta haluamistaan asioista, mitä käytettiin varsin paljon. Kyselyn tulokset (pdf, 0.11 Mt)
Sanallisen arvioinnin ainekohtaiset arviointilauseet

Yleisopetuksen arviointilauseet (pdf, 0.2 Mt)
Erityisopetuksen arviointilauseet (pdf, 0.21 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Vaasantie 1 C (4. kerros), 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi