+
Tulosta
Etusivu

Koulukiusaamisen ehkäisy

Monet Seinäjoen kouluista käyttävät koulukiusaamisen estämiseen KiVa- ohjelmaa. Seuraavassa kerrotaan ohjelman pääperiaatteita. Myös muita tapoja kiusaamiseen puuttumiseen on käytössä. Jokaisella koululla on opetussuunnitelmaan liittyvä kiusaamisen ehkäisyn ohjelma, joka on esitelty koulukohtaisella www-sivulla.


KiVa Koulu- ohjelma on Opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli kiusaamisen vähentämiseksi. KiVa- lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava.


KiVa on erityisesti suomalaiseen kouluympäristöön soveltuva ohjelma, jolla on neljä keskeistä ominaisuutta:

   1. Monipuolinen, käytännönläheinen materiaali opettajille, oppilaille ja vanhemmille
   2. Virtuaalinen oppimisympäristö
   3. Koko ryhmään vaikuttaminen siten, että korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta kiusaamisen vähentämisessä ja ennalta ehkäisemisessä;
   4. Kokonaisvaltainen toimenpiteiden valikoima, johon sisältyy sekä yleisiä että kohdennettuja toimia.


Yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin lapsiin tai nuoriin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan. Kohdennetut toimenpiteet sisältävät aina selvittämiskeskustelut, seurannan ja keskustelun kiusaamistapaukset nähneiden muutamien luokkatoverien kanssa. Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.kivakoulu.fi


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki