+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Opetuksen kehittäminen » Kestävä kehitys perusopetuksessa

Kestävä kehitys perusopetuksessa

Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelman kehittäminen aloitettiin tammikuussa 2014. Asiaa edistämään perustettiin perusopetuksen kestävän kehityksen tiimi. Uusien opetussuunnitelman perusteiden ilmestyessä loppuvuodesta 2014 huomattiin kestävään tulevaisuuteen suuntautumisen ja kestävän elämäntavan omaksumisen olevan aivan keskeistä opetussuunnitelman sisältöä. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittämiseen kestävän kehityksen eri osa-alueet antavat paljon lisäarvoa. Tulevaisuudessa oppilaiden laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet perustuvat mitä suurimmassa määrin myös kestävän kehityksen teemoihin.

Kestävän kehityksen tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin ja auttaa Seinäjoen opettajia välittämään lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita osana koulun toimintakulttuuria.

Kestävän kehityksen ohjelmaa ovat yhteistyössä työstäneet:

  • Perusopetusjohtaja Jari Jaskari
  • Henna Malila Kirja-Matin koulusta
  • Hannu Tuomisto Seinäjoen yhteiskoulusta
  • Pirjo Lyöri Seinäjoen lyseosta
  • Mari Kangas Nurmon yläasteelta
  • Tom Peltonen Joupin koulusta
  • Marika Ojala Marttilan koulusta
  • Maija Rundgren Toivolanrannan yhtenäiskoulusta. Jatkossa tiimiin kuuluu Toni Kangas Toivolanrannan yhtenäiskoulusta.


Kestävän kehityksen mittaristo

Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen työryhmä on luonut koulujen käyttöön mittariston, jonka avulla kouluissa päästään alkuun oman kestävän kehityksen ohjelman luomisessa. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemat näkyisivät aiempaa enemmän koulujen toimintakulttuureissa ja oppimisessa.

Mittariston käytössä on tarkoituksena edetä pienin mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät mittaristoa koko kouluyhteisöä osallistaen. Mittaristoon valitut tasojen nimet – voikukka, peltopyy ja kärppä – ovat Seinäjoen nimikkolajeja. Mittaristoon on pyritty löytämään kriteerejä monipuolisesti sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden että kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen, kulttuurinen) näkökulmista.

Yksittäisen koulun on mahdollista toteuttaa perusopetuksen yhteistä kestävän kehityksen ohjelmaa pelkästään tekemällä alkuarviointi ja määrittämällä koulun senhetkinen taso. Toinen ja toki toivottava vaihtoehto on jatkaa prosessia kohti koulun omaa kestävän kehityksen ohjelmaa. Koulukohtaista kestävän kehityksen ohjelmaa on mahdollista kehittää ja arvioida uudelleen esimerkiksi kahden vuoden välein.

Koulun kestävän kehityksen ohjelman kehittämiseksi koulun tulee järjestää ympäristökatselmus, valita parannettavat ja kehitettävät asiat, huolehtia toimenpiteistä ja vastuista, järjestää seuranta sekä arvioida tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Lisätietoa Seinäjoen kaupungin perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelmasta (pdf, 2.18 Mt).


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki