+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Ilmoittaudu kouluun » Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetus

Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetus

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. Poikkeuksena tästä oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdessä niin ilmoittavat. Oppilaan huoltajat voivat myös yhdessä pyytää oppilaalle muuta Seinäjoen kaupungin järjestämää uskonnon opetusta (tällä hetkellä ortodoksisen uskonnon, islamin uskonnon tai juutalaisen uskonnon opetusta), jos sellainen oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle järjestetään muuta (kuin uskonnon tai elämänkatsomustiedon) opetusta tai ohjattua toimintaa. Poikkeuksena tästä oppilaan huoltajat voivat yhdessä pyytää oppilaalle tämän oman uskonnon opetusta tai yhdessä ilmoittaa oppilaan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai yhdessä pyytää oppilaalle elämänkatsomustiedon opetusta tai yhdessä ilmoittaa, että oppilaan oma uskonnollinen yhdyskunta järjestää opetuksen.

Syksystä 2016 alkaen alakouluissa on siirrytty katsomusaineiden yhteisopetukseen, joka toteutetaan osin yhdessä ja osin eriytettynä. Jokainen oppilas saa oman uskontonsa (oltava valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet) tai elämänkatsomustiedon opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sisällöt opiskellaan yhdessä. Arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella, eli esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon valitseminen tarkoittaa, että lapsen oppiminen arvioidaan evankelisluterilaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.
Opetuksen pääpainot ovat:
- Vuosiluokilla 1-2 yhteisöllisyydessä.
- Vuosiluokilla 3-4 oppilaan oman taustayhteisön katsomukseen tutustumisessa oman identiteetin rakentamiseksi.
- Vuosiluokilla 5-6 katsomusten ja mielipiteiden dialogissa.
4. vuosiluokalla opiskellaan kokonaan erikseen oman katsomuksen mukaisesti. Opetuksesta rakennetaan jatkumo 7.-9.luokille.

Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyyntö

Sähköisen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tulee oppilaan huoltajien yhteisesti esittää ilmoitus tai pyyntö opetuksesta, joka poikkeaa yllä kerrotusta oppilaan uskonnollisesta asemasta suoraan määräytyvästä opetuksesta. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä ei ole tällaista mahdollisuutta.

Poikkeusilmoituslomakkeen voi noutaa myös sivistyskeskuksesta os. Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki tai lomakkeen voi tulostaa tästä:Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyyntö uskonnonopetus (Word) (doc, 0.41 Mt) Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyyntö uskonnonopetus (pdf, 0.45 Mt)

Täytetty ja lapsen kaikkien huoltajien allekirjoittama poikkeusilmoituslomake on palautettava ma 3.2.2020 mennessä siihen kouluun, johon lapsi on ilmoitettu.


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki