+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Ilmoittaudu kouluun » Haku painotettuun opetukseen(musiikki ja toiminnallinen oppiminen)

Haku painotettuun opetukseen(musiikki ja toiminnallinen oppiminen)

Lukuvuonna 20202021 käynnistyy 1. luokkalaisille painotettua opetusta:

  • Hyllykallion koululla (musiikkipainotteinen opetus)
  • Törnävän koululla (toiminnallisen oppimisen painotus -luokka)

Tarkempaa tietoa painotetusta opetuksesta ja siihen hakeutumisesta löydät tästä:

Huomioitavaa painotettuun opetukseen hakeutumisesta

Erillisiä soveltuvuustestejä ei järjestetä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotetun opetuksen luokalle ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sähköisen lomakkeen lisätietoja-kohdassa. Mikäli haet painotetun opetuksen luokalle koulun oppilasalueen ulkopuolelta, niin valitse kouluun ilmoittautumisen yhteydessä lisäksi toissijaiseksi kouluvalinnaksi oma lähikoulusi.

Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.

Painotetun opetuksen luokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä. Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.

Erikoisluokkien koulukuljetusinfo 2020-2021 (pdf, 0.38 Mt)


Musiikkipainotteiseen opetukseen hakeutuminen – Hyllykallion koulu

Hyllykallion koulussa tarjotaan musiikkipainotteista opetusta seinäjokelaisille musiikista innostuneille lapsille. Opetus järjestetään Hyllykallion koulussa ensimmäisestä luokasta alkaen lukuvuonna 2020-2021. Aiempaa musiikin harrastamista tai osaamista ei edellytetä. Innostus ja myönteinen asenne musiikkia kohtaan riittävät.

Musiikkipainotteisen opetuksen keskeisenä tavoitteena on lapsen identiteetin, osallisuuden ja tunne-elämän kehittäminen. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteena on luoda myönteistä asennetta musiikkia kohtaan sekä vahvistaa lapsen musiikkiosaamista. Musiikkipainotteisessa opetuksessa ohjataan lasta musiikin harrastamiseen ja tuetaan musiikkiharrastuneisuutta eri yhteistyötahojen kanssa.

Musiikkipainotteisen opetuksen valinneilla oppilailla on alakoulussa kaksi tuntia viikossa sidottuna musiikkiin. Lisäksi musiikki voi rikastuttaa myös muiden oppiaineiden opetusta. 2. ja 3. luokalla oppilaalla on yksi tunti viikossa enemmän kuin yleisen tuntijaon mukaan opiskelevilla. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat muuten samat kuin muussakin perusopetuksessa. Yläkoulussa musiikkipainotteista opetusta on mahdollisuus jatkaa Nurmon yläasteella. Myös Seinäjoen lyseolla on mahdollista jatkaa, mikäli sinne syntyy musiikkipainotteinen ryhmä yläkouluvaiheessa.

Musiikkipainotteiseen tuntijaon valinta on sitova alakouluajan.

Tiedustelut: Hyllykallion koulun rehtori Irene Turenius p. 050 365 1568 tai irene.tureniusseinajoki.fi


Toiminnallisen oppimisen painotus –luokalle hakeutuminen – Törnävän koulu

Törnävän koulussa aloittaa toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi oppilaiden taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä (ulos luokasta) ja oppijan mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja periaatteita.

Mikäli luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.
Toiminnallisen oppimisen painotus – luokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä. Kahdessa osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.

Tiedustelut: Törnävän koulun rehtori Kimmo Rantanen p. 040 074 9777 tai kimmo.rantanenseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki