+
Tulosta
Etusivu

Niittyvillan koulu

Niittyvillan koulussa opetetaan ensisijaisesti vaikeimmin kehitysvammaisia ja soveltuvin osin lievemmin vammaisia oppivelvollisuusikäisiä oppilaita. Opetuksesta vastaa neljä erityisluokanopettajaa. Koulunkäynnin ohjaajia koulussa on tarpeen mukaan. Oppilaspaikkoja on 24. Koulu sijaitsee Eskoon palvelukeskuksen alueella.

Opetuksesta


Koulun keskeisimpänä tavoitteena on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Siihen kuuluu erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa. Tämä edellyttää opetuksen yksilöllistämistä mahdollisimman joustavaksi.

Opetussuunnitelma


Opetuksen yleiset tavoitteet ovat samat kuin peruskoulun muussa erityisopetuksessa. Erityisesti korostetaan oppilaan ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen edistämistä siten, että oppilas omista lähtökohdistaan käsin, vammaisuudestaan huolimatta, voi kokea olevansa oman elämänsä toteuttaja, subjekti.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisenopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa tavoitteet määritellään kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja edellytysten pohjalta.

Opetuksen sisällöt


Opetuksen sisällöllisissä tavoitteissa korostuu toiminnallisuus. Sen mukaan opetuksen perustana on tavallinen elämä ja sen sisällöt. Yksittäiset oppimistavoitteet etsitään siitä ympäristöstä, jossa eletään. Päämääränä on opettaa oppilaalle taitoja, joita hän välittömästi tarvitsee. Toiminta on mielekästä ja motivoivaa kun opetettavat asiat koituvat suoraan käytännön elämän hyödyksi. Näin menetellen oppilas saa oppimistaan taidoista välittömästi positiivista palautetta ja kannustusta. Opitun yleistymistä helpottaa se, että harjoitellaan taitokokonaisuuksia luonnollisissa ympäristöissä. Oppimateriaalina käytetään ensisijaisesti oikeita esineitä ja materiaaleja.

Kehitysvammaliiton nettisivuille

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa, kehittää palveluja sekä edistää alan tutkimusta.

Verneriin

Verneri on valtakunnallinen kehitysvamma-alan verkkopalvelu, jota ylläpitää. Sivuilla on monipuolisesti tietoa kehitysvammaisuuteen liittyvistä asioista. Voit myös keskustella ja kysyä neuvoa asiantuntijoilta.


Niittyvillan koulu

Eskoontie 48

60280 Seinäjoki

p. 044 754 1700

niittyvillan.koulu(at)seinajoki.fi

etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi