+
Tulosta
Etusivu

Koulukiusaamisen ehkäisy

Valkiavuoren koulun toimenpideohjelma koulukiusaamisissa

MÄÄRITELMÄ

Kiusaaminen on sitä, kun yhdelle ja samalle henkilölle aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä.

Kiusaaminen voi olla

• Sanallista: nimittely, haukkuminen tai pilkkaaminen

• Fyysistä: lyöminen, töniminen tai potkiminen

• Epäsuoraa kiusaamista: pahan puhuminen selän takana, jonkun jättäminen porukan ulkopuolelle, tavaroiden piilottaminen tai luvatta ottaminen ja särkeminen, pelottelu, uhkailu, kiristäminen tms.


TAVOITE

Valkiavuoren koulu on mahdollisimman viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö.


TOIMENPITEET

Pyritään ennalta ehkäisevään toimintaan. Opettajat käsittelevät asiaa niin normaalissa luokkatilanteessa kuin myös päivänavauksissa. Ennalta ehkäisevässä toiminnassa käytetään hyväksi mm. Lions Quest- ja KiVa Koulu-ohjelmia.

Ilmenneisiin kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi.

Opettaja keskustelee kiusatun kanssa ja tekee tilanteesta kokonaisarvion kuunnellen kaikkia esille tulleita osapuolia ja oheistahoja.

Tilannearvion jälkeen opettaja tai rehtori

a) keskustelee kiusaamisesta yleisesti kiusaajan/ kiusaajien luokassa tai

b) keskustelee kiusaajan/kiusaajien kanssa henkilökohtaisesti tai

c) ottaa tarvittaessa yhteyttä kiusatun/kiusaajan/kiusaajien vanhempiin tai

d) vie asian oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

Kiusaamistapauksissa pyritään sovintoratkaisuun. Mahdollisia kiusaajien rangaistuksia ovat puhuttelu ja jälki-istunto, jolloin asiasta tiedotetaan vanhemmille.

Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja mikäli asiaan ei ole tullut korjausta, se otetaan uudelleen käsittelyyn.


Valkiavuoren koulu

Toukotie 4

60550 Nurmo

p. 050 377 2916

Nurmotalon opetustila

p. 044 425 5183