+
Tulosta
Etusivu

Opetussuunnitelma

Pohjan koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden yksilölliseen ja sosiaaliseen kasvuun. Koulu antaa oppilailleen jatko-opinnoissa ja elämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Päämääriin pyritään yhdessä huoltajien kanssa.

Kasvatus- ja opetustyön tavoitteet on määritelty yhteistyössä huoltajien kanssa. Ne voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Oppilas suhtautuu suvaitsevasti toisiin ihmisiin ja arvostaa muiden mielipiteitä.
2. Oppilas hyväksyy itsensä ja hänelle kehittyy myönteinen elämänasenne.
3. Oppilas kasvaa rehellisyyteen ja vastuuntuntoisuuteen.
4. Oppilas haluaa oppia, tunnistaa oppimistyylinsä, hallitsee erilaisia opiskelutaitoja ja
osaa työskennellä toisten kanssa.

Kokonaisuudessaan voit ladata opetussuunnitelman tästä:

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


Pohjan koulu

Väinölänkatu 6

60120 Seinäjoki

Opettajainhuone

p. 06 416 2336

Koulunjohtaja Antti Tokkari

p. 06 416 2339, 044 4255878