+
Tulosta
Etusivu

Järjestyssäännöt

Seinäjoen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt
1. Käyn koulua säännöllisesti. Sairauspoissaolon huoltaja ilmoittaa koululle välittömästi ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja muihin poissaoloihin rehtori.
2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.
3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö sekä asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen.
4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla.
5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Samoin huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja kunnioitan kaikkien fyysistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta.
7. Mikäli koulussa sattuu vahinko tai onnettomuus, ilmoitan siitä opettajalle. Tahallisen tai tuottamuksellisen vahingon seuraukset joutuu tekijä itse siivoamaan ja korvaamaan.
8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Käytän mobiililaitteita (esim. matkapuhelin, tablettitietokone) koulun ohjeiden mukaan. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista.
9. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan. Koulumatkoilla käyttäydyn asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot (kuten mopoautot) jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, joissa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisesta.
Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan häiritsevään tai epäasialliseen käytökseen. Muutoin käytetään perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia.
Seinäjoella 14.5.2014
Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Pajuluoman koulu
Suunnistajanreitti 1
60200 Seinäjoki
Koulun puhelin (06) 4166466

Koulunjohtaja Jouni Viita, (06) 4166465, 040-746 9072