+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuoltoryhmä

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto, joka on määritelty perusopetuslaissa (31 a §).

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuvat koulunjohtaja, luokanopettaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja muutaman kerran lukukaudessa myös koulupsykologi. Myös muita asiantuntijoita esim. lääkäri voidaan tarvittaessa kutsua paikalle.

Huoltajat voivat myös pyytää oppilashuoltoryhmää käsittelemään lapsensa asiaa.


Niemistön koulu

Niemistöntie 9

60420 SEINÄJOKI

06 416 2980 (opettajat)

06 416 2988 (koulunjohtaja)

vs. koulunjohtaja

Johanna Keski-Jyrä

06 416 2988

044 754 1861

johanna.keski-jyraseinajoki.fi