+
Tulosta
Etusivu

Koulumatkat

Oppilaiden koulumatkat kuuluvat kaupungin koululaitoksen vakuutusten piiriin. Huoltajat vastaavat siitä, millä kulkuvälineellä oppilas tulee kouluun.

Koululla ei ole oikeutta puuttua koulumatkoilla tapahtuneisiin kiusaamis- ja ongelmatilanteisiin. Ne tulee kotien hoitaa omatoimisesti. Oppitunneilla kuitenkin käydään läpi, miten koulumatkoilla tulee käyttäytyä eri tilanteissa.

Niemistön koulun oppilaista osa on koulukuljetusten piirissä: taksi- ja linja-autokuljetus. Koulukuljetusoikeus on vuosiluokkien 1-4 oppilailla, jos koulumatka ylittää 3 km. Vuosiluokkien 5-9 oppilailla maksuttoman koulukuljetuksen oikeus täyttyy, jos koulumatka on vähintään 5 km.

KOULUKULJETUSTEN KILOMETRIRAJAT MUUTTUVAT 1.1.2014 (pdf, 0.32 Mt)
KOULUKULJETUSHAKEMUS (pdf, 0.03 Mt)
Niemistön koulu

Niemistöntie 9

60420 SEINÄJOKI

06 416 2980 (opettajat)

06 416 2988 (koulunjohtaja)

vs. koulunjohtaja

Johanna Keski-Jyrä

06 416 2988

044 754 1861

johanna.keski-jyraseinajoki.fi