+
Tulosta
Etusivu

Erityisopetus

Oppijalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa (Perusopetuslaki 16§ 2 mom. 642/2010).

Osa-aikainen erityisopetus tukee oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisee oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia (lukeminen ja kirjoittaminen) tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia (lukukäsite, peruslaskutoimitukset, hahmottaminen). Vaikeudet voivat olla tilapäisiä tai pysyvämpiä mm. oppimisvaikeuksia yksittäisissä aineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa, koulunkäynnissä tai puheen oppimisessa. Opetus on yksilö-, ryhmä- tai samanaikaisopetusta. Annettava tuki on yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.

Yhteistyöterveisin:

laaja-alainen erityisopettaja Noora Saunamäki

noora.saunamaki@seinajoki.fi


Niemistön koulu

Niemistöntie 9

60420 SEINÄJOKI

06 416 2980 (opettajat)

06 416 2988 (koulunjohtaja)

vs. koulunjohtaja

Johanna Keski-Jyrä

06 416 2988

044 754 1861

johanna.keski-jyraseinajoki.fi