+
Tulosta
Etusivu

Vanhempaintoimikunnan arkisto


Lukuvuosi 2013-14:

Vappudisco järjestettiin ma 28.4.2014 klo 18-20.

Arpajaistuotto oli 200e ja buffetin tuotto 500e. DJ maksettiin tuotoista.

Kiitos kaikille mukana olleille!

4. kokoontuminen

Paikalla rehtori ja 12 vanhempaa Marttilan koulun toimikunnista.

1. Sovittiin lopulliset käytännön järjestelyt. Ilmainen sisäänpääsy, kutsuperiaate ->koulusihteeri tekee "pääsyliput". DJ varattu. Äänentoisto koululta. Oppilaskunnan hallitus valmistelee salin juhlakuntoon. Buffettivastuu enkkuluokkien yhdistyksellä, sponsoritukea ollaan saamassa. Järjestyshenkilöt vanhempaintoimikunnasta, mus.luokkien tuki tulee mukaan arpamyyntiin. Kaikki tuovat arpapalkintoja. Lippuluukulla vastuuhenkilöt. Henna laatii toimintaohjeet ja lähettää ne sähköpostilla.

3. kokoontuminen

Kokoonnuttiin yhteiskokouksena (vanh. tmk, SOELT ry, mus.luokkien tuki).

1. Sovittiin kevätdiscon päivämäärä sekä mietittiin käytännön järjestelyjä ja vastuuhenkilöitä.

2. Valittiin Marttilan koulun oppilastöiden edustajat Etelä-Pohjanmaan opetussuunnitelmatyön Unelmien koulu -kilpailuun. Runosarjan voittajaksi valittiin 5a-luokan työ, kuvataidesarjan voittotyö oli 6b-luokasta ja napakimman mielipidekirjoituksen oli kirjoittanut 2c.

3.Seuraava kokous kevätdiscosta 7.4. 2014.

2.kokoontuminen

Vanhempaintoimikunta, osittain englanninkielisten luokkien tuki ry, musiikkiluokkien tuki r, rehtori sekä oppilaskunnan toiminnasta vastaava opettaja kokoontuivat yhteiseen kokoukseen Marttilan koulun kirjastoon 22.1. 2014. Paikalla oli 11 vanhempaa ja em. henkilöt.

1. Esittäydyttiin toisillemme ja kerrottiin kunkin toimijan viimeaikaisista projekteista. Jokainen toimikunta on toiminnassaan profiloitunut hieman eri tavoin. Oli mukavaa todeta yhteisesti, että kaikilla on kuitenkin sama perusajatus ja -tavoite toimia koulun oppilaiden hyväksi.

2. Sovittiin discotapahtuman järjestämisestä kevätlukukauden aikana yhteistoimin.

3. Seuraava kokous asian tiimoilta järj. 11.2. 2014.


1. kokoontuminen
Vanhempaintoimikunta kokoontui ti 5.11.2013 Marttilan koululla. Paikalla oli rehtori ja 10 toimikunnan jäsentä.
1. Ryhmän jäsenten esittäytyminen, mukana uusia jäseniä.

2. Järjestäytyminen. Puheenjohtajaksi valittiin Henna Malila.

3. Kirjastotoimikunnan terveiset. Keskusteltiin kirjastotoimikunnalta tulleen kirjeen pohjalta koulukirjaston kehittämisestä. Sovittiin alustavasta budjetista vanhempaintoimikunnan osalta (1000 e). Toivottiin kirjastotoimikunnan huomioivan kehittämistyössään myös englanninkieliset kirjat, pistekirjoituskirjat, selkokieliset teokset, runot sekä matkoihin/ harrastuksiin/ eläimiin liittyvät kirjat.

4. Rehtori kertoi koulukuulumisia. Marttilassa opiskelee 451 oppilasta. Seinäjoen kaikki koulut viettävät hyvinvoinnin teemavuotta. Keskusteltiin lomautusten ja säästövapaiden aiheuttamista pulmista. Koulun pihan suunnittelu etenee, budjettivaraus ja suunnitelma ovat jo olemassa.

5. Vanhempaintoimikunnan toiminnan ideointia; keskusteltiin mahdollisista tapahtumien järjestämisestä ja varainhankinnasta lukuvuoden aikana. Pohdittiin yhteistyötä koulun muiden vanhempainryhmien ja toimikuntien kanssa.


Lukuvuosi 2012-13:

1.kokoontuminen ke 24.10.2012 klo 17.30 opett.huoneessa
paikalla rehtori ja 9 vanhempaa
1. Juha kertoi ajankohtaisista asioista: koulu pyörii, menossa perustyön hetki. Laatutyö etenee, vanhempaintoimikunnaltakin on pyydetty kommentteja. Joulujuhla tulossa ma 17.12. Lakeuden Ristiin. Pihan muutostyöt käynnistyvät keväällä 2013.
2. Sovittiin paitaprojektista varojen keruumuotona. Hyväksyttiin tarjous ja valittiin 6 väriä, joista oppilaskunnan hallitus saa valita 2. Käytännön yhteistyötä tilauksen hoitamisessa tullaan tekemään oppilaskunnan hallituksen ja Hannakaisan (oppilaskunnan ohjaaja) kanssa. Piirustuskilpailu logosta kaikille oppilaille: Hannakaisa ohjeistaa koululla.
3. Kirjastoprojektia jatketaan keväällä, kunhan saadaan käyttövaroja.

2.kokoontuminen ma 11.3.2013 klo 18 opett.huoneessa
paikalla rehtori ja 6 vanhempaa
1. Juha tiedotti koulun ajankohtaisista asioista. Kaupungin talouden tasapainottamisen myötä koulun resurssit pienenevät jonkin verran. Pihaprojektin alkua odotellaan, sopivan aloittamisajankohdan löytäminen on haasteellista. Koulun yhteisöllisinä tapahtumina on järjestetty koko koulun liikuntatapahtumia kerran kuussa, nyt tulossa Joupiskan retki perjantaina.
2.Paitaprojektin tilanne. Muokattiin kotitiedote valmiiksi, että sen voi laittaa jakoon heti tiistaina, palautus ke 20.3. Perjantain 22.3. aamunavauksessa palkitaan piirustusten piirtäjät ja arvotaan lisäksi kolme muuta työnsä palauttanutta elokuvalipuin. Oppilaskunnan hallitus ja sen ohjaaja huolehtivat tilauslomakkeista ja rahojen keruusta. Puhtaaksipiirretyt työt on viety Retturiiheen. Paitojen sovituskoot jätettiin koululle.
3. Pidetään yksi kokous vielä toukokuulla, tarkempi päivä ilmoitetaan myöhemmin.


Marttilan koulu

Kirkkokatu 9

60100 SEINÄJOKI

Rehtori Juha Viita 06 416 2334, 040 774 8371

Apulaisrehtori Marika Ojala 06 416 6249, 050 517 9867

etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi