+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on yhteistyössä vanhempien kanssa huolehtia oppilaiden psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista. Oppilashuollon toimenpiteiden avuulla pyritään turvaamaan oppilaalle hyvät kasvu- ja oppimisolosuhteet.

Oppilashuoltoryhmät

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä huolehtii koulu- ja opiskeluympäristön sekä – yhteisön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin liittyviä asioita, jotka liittyvät esim. työrauhaan, kurinpitoon ja kiusaamisen ehkäisyyn. Tämän ryhmän tehtävänä on myös käsitellä monialaisesti oppilaan pedagogisen tuen järjestäminen. Oppilashuoltoryhmä on tietoinen koulun arkeen liittyvistä kyselyistä ja niiden tuloksista ja ryhtyy tarvittaessa tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Marttilan koulun oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen työryhmä, mikä koostuu koulun omasta henkilökunnasta, sekä sosiaali- ja terveyspuolen toimijoista ja tarvittaessa myös muista asiantuntijoista.

Marttilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmää vetää koulun rehtori. Opettajat käyvät lukuvuoden aikana ainakin kerran kertomassa yleisesti luokan tilanteesta; oppilaiden oppimiseen liittyvistä asioista, työrauhasta sekä kurinpitoon ja kiusaamiseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ohjaa/käynnistää yksittäisen oppilaan asian yksilölliseen oppilashuoltoon. On myös mahdollista, että yksittäisen oppilaan asia etenee yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään ohi koulun oppilashuoltoryhmän.

Yksilöllinen oppilashuolto aloitetaan aina tarpeen mukaan ja siihen kootaan yksilökohtainen asiantuntijaryhmä. Oppilaan ikä huomioiden työskentelyn aloittamiseen kysytään huoltajan suostumus. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia linkkinä opettajan ja vanhempien, ja opettajan ja terveydenhuollon sekä vanhempien ja eri asiantuntijatahojen välillä. Koulukuraattorit vastaavat koulun sosiaalityöstä ja ovat samalla koko oppilashuoltotoiminnan keskeisiä koordinaattoreita niin koulutoimen sisällä kuin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Laajemmissa sosiaalisissa ongelmissa mukaan otetaan myös kaupungin muut sosiaalityöntekijät.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Koulullamme on käytettävissä sekä kouluterveydenhoitajan että koululääkärin palvelut. Kaikki koulun oppilaat tarkastetaan hammashuollon piirissä lukuvuoden aikana.Marttilan koulu

Kirkkokatu 9

60100 SEINÄJOKI

Rehtori Juha Viita 06 416 2334, 040 774 8371

Apulaisrehtori Marika Ojala 06 416 6249, 050 517 9867

etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi