+
Tulosta
Etusivu

Opetussuunnitelma

Marttilan koulun opetussuunnitelma

Marttilan koulun opetussuunnitelma kertoo koulukohtaiset opetuksen linjaukset. Valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa sille pohjan yhdessä Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman ja Seinäjoen kaupungin opetussuunnitelman kanssa.

Marttilan koulun tuntijako

Marttilan koulun tuntijako perustuu valtioneuvoston asetukseen ja maakunnalliseen tuntijakoon. Eteläpohjanmaalla perusopetuksessa panostetaan opetukseen neljä tuntia yli valtioneuvoston asetuksen.

Ensimmäisen luokan painotustunti käytetään kaupunkikohtaisen linjauksen mukaisesti koululaiseksi kasvamisen tukemiseen. Tämä sisältää myönteisen minäkuvan kehittämistä, hyvien käytöstapojen opettelua, perustaitojen harjoittelua, omien vahvuuksien löytämistä ja luokkahengen luomista. Painotustunti sidotaan yrittäjämäiseen toimintatapaan, ja se tukee oppilaan osallisuutta kouluyhteisössä. Opettaja päättää opetuksen ja kasvatuksen sisällön tarpeen mukaan.

Toisen luokan painotustunti on kaupunkikohtaisen linjauksen mukaisesti englannin kielen alkeita.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset on linjattu Marttilan koulussa käytettäväksi 4. luokalla kuvataiteeseen ja 5. ja 6. luokilla liikuntaan.

Marttilan koulun arvot

Marttilan koulun keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, erilaisuuden hyväksyminen, kestävä kehitys ja oppimaan oppiminen. Hyvät tavat ovat Marttilassa keskeisessä osassa koulun toimintakulttuuria ja pohjaavat koulun arvoihin; yhteisöllisyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen.


Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet

Marttilan koulussa luodaan oppilaille turvallinen ja luottamuksellinen oppimisympäristö, jossa on mahdollista olla oma itsensä. Se mahdollistaa oppimisen ja luovuuden kehittymisen. Tavoitteena on hyvien ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen omaksuminen: erilaisuuden ja toisten mielipiteiden arvostaminen, toisten kuunteleminen ja toiselle tilan antaminen sekä ongelmatilanteiden selvittäminen asiallisesti ja rakentavasti.

Yrittäjämäinen toimintatapa on oppilaan omaa sisäistä kasvua ja kehittymistä. Sisäinen yritteliäisyys näkyy tavoitteellisena ja vastuullisena toimintana. Tavoitteena on oppia hyvät koululaisen työskentelytaidot: kouluaikojen ja koulun järjestyssääntöjen noudattaminen, läksyistä ja koulutavaroista huolehtiminen, oman työn arvostaminen ja halu menestyä opinnoissa.

Marttilan koulu on aktiivinen ja ulospäin suuntautuva koulu, missä ollaan tietoisesti omatoimisia toimijoita osana yhteiskuntaa. Oppilaan osallisuutta tuetaan monin tavoin. Opettajan tehtävänä on antaa oppilaalle erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa koulun arkisiin asioihin. Näin oppilas kehittää omaa osallisuuttaan ja sitä kautta omistajuuttaan koulun toimintaan.

Marttilan koulun toimintakulttuuriin kuuluu juhlien ja tapahtumien järjestäminen oppilaiden yhteisöllisyyden ja laaja-alaisen oppimisen työvälineenä. Ne ovat myös tärkeä osa Marttilan koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Marttilan koulussa järjestetään tapahtumia, jotka liittyvät liikuntaan ja ulkoiluun. Marttilan koulu on liikkuva koulu ja se näkyy jokapäiväisessä työssä. Koko kouluyhteisöä kannustetaan istumaan vähemmän, oppimaan toiminnallisemmin sekä liikkumaan enemmän koulupäivän aikana. Aktiivinen koulupäivä antaa sekä malleja, että rohkaisee hyvinvointia ja terveyttä edistävään elämäntapaan.Lataa luettavaksesi Marttilan koulun koko OPS

tästä (pdf, 1.6 Mt)


Maakunnallisen opetussuunnitelman voit ladata seuraavasta linkistä:

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma.


Järjestyssäännöt

Seinäjoen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt löytyvät täältä .Marttilan koulu

Kirkkokatu 9

60100 SEINÄJOKI

Rehtori Juha Viita 06 416 2334, 040 774 8371

Apulaisrehtori Marika Ojala 06 416 6249, 050 517 9867

etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi