+
Tulosta
Etusivu

Lomakkeet

Loma-anomus


• Muihin kuin sairaspoissaoloihin haetaan kirjallinen lupa luokanopettajalta (enintään 5 vrk) tai koulujohtajalta (yli 5 vrk). Loma anotaan vapaamuotoisella hakemuksella tai oheisella loma-anomuksella (tulosta, täytä ja palauta omalle opettajalle hyvissä ajoin ennen lomaa). Opettaja antaa loma-ajan läksyt kaksi koulupäivää ennen loman alkua.


• Muun kuin sairaspoissaolon aikana velvoitetaan oppilas tekemään koulutehtävänsä opettajan antamien ohjeiden mukaan. Oppilaan huoltaja on velvollinen valvomaan, että tehtävät tulevat suoritettua. Opettaja ei tarkista tehtyjä läksyjä, sillä sekin on koseisenä aikana vanhempien velvollisuus.


• Lukuvuoden aikana myönnetään ainoastaan yksi pidempi poissaolo (yli 4 vrk).


• Pitkien lomien yhteyteen ei myönnetä lisävapaapäiviä ilman raskauttavaa syytä.

Tulosta loma-anomus oheisesta linkistä.

loma-anomus.pdf (pdf, 0.04 Mt)